Organizacija


Prema Statutu, Skupštinu Lovačkog udruženja “Šumadija”, čine 33 delegata.

DELEGATI SKUPŠTINE

1. Maksić Dragoslav
2. Todorčević B. Dragan
3. Stevanović Zoran
4. Stamenović Zoran
5. Savić Saša
6. Radovanović Goran
7. Milosavljević Dragan
8. Nikolić Miroslav
9. Blagojević Radoslav
10.Stojanović Boban
11.Radunović Miodrag
12.Obradović Miloš
13.Đoković Dragan
14.Đusić Slobodan
15.Vukoičić Miloš
16.Vranić Nenad
17.Jeremić Dejan
18.Radotić Radenko
19.Petrović Milivoje
20.Nikolić Milentije
21.Milenković Miloš
22.Gajić Predrag
23.Kandić Miroslav
24.Milić Milosav
25.Arsenijević Nenad
26.Jovanović Nebojša
27.Đorđević Nebojša
28.Stojanović Slobodan
29.Milisavljević Jovan
30.Babić Saša
31.Petrović Ivan
32.Petrović Radoslav
33.Pejković Vladimir

Prema Statutu, Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje, a pored ostalog razmatra i usvaja: planove rada, finansijski plan, godišnji finansijski izveštaj, izveštaje o radu predsednika Udruženja, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije, bira i opoziva, donosi pravilnike, donosi odluku o visini članarine, utvrđuje grb i zastavu udruženja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Od 25.07.2018.godine predsednik Skupštine Udruženja Zoran Stamenović, a od septembra 2018.godine isti je i vršilac dužnosti predsednika Upravnog odbora Udruženja do izbora novog predsednika.

ZORAN STAMENOVIĆ - PREDSEDNIK SKUPŠTINE

ZORAN STAMENOVIĆ - V.D. PREDSEDNIKA UDRUŽENJA (DO IZBORA NOVOG PREDSEDNIKA)

BOJAN STEVANOVIĆ - ZAMENIK PREDSEDNIKA

GUBERINIĆ DRAGAN - SEKRETAR UDRUŽENJA

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Zimonjić Milosav – Sekcija „Rujevica“
Stevanović Bojan – Sekcija „Cerjak“
Madžarević Sveta – Sekcija “Sobovica“
Čekanović Saša – Sekcija “Vodojaža“
Živković Žarko – Sekcija “Uglješnica“
Ivanović Dragoje – Sekcija „Žeželj“
Milivojević Zoran –Sekcija „Osaonica“
Stević Tomislav – Sekcija „Crni vrh“
Džajević Predrag – Sekcija „Trešnjevak “

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Antić Bojan - Sekcija „Trešnjevak“ ( Predsednik)
Antić Ljubiša - Sekcija „Osaonica“
Ivanović Saša - Sekcija „Žeželj“
Jovanović Živan – Sekcija “Vodojaža“
Milosavljević Goran - Sekcija „Cerjak“

NADZORNI ODBOR

Simović Radovan - Sekcija „Trešnjevak“ ( Predsednik)
Stanišić Mirko - Sekcija “Uglješnica“
Milutinović Milenko - Sekcija “Vodojaža“
Milošević Slobodan - Sekcija „Osaonica“
Lazarević Vladan  – Sekcija „Rujevica“

 

KOMISIJA ZA ZAŠTITU, PLANIRANJE I UZGOJ DIVLJAČI

Maksić Dragoslav – Sekcija “Uglješnica“ ( Predsednik)
Milivojević Zoran –Sekcija „Osaonica“
Ristić Miloš – Sekcija “Sobovica“
Pavlović Dragan – Sekcija „Rujevica“
Petrović Ivan  – Sekcija „Žeželj“

KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I PRIZNANJA
1. Davinić Radmilo – Sekcija "Crni Vrh" (Predsednik)
2. Pavlović  Milentije – Sekcija "Cerjak"
3. Vasiljević Tomislav – Sekcija "Žeželj"

 

ČLANOVI SAVETA SEKCIJA

Sekcija “SOBOVICA”:

Milenković Miloš - Predsednik Saveta
Marković Dragan
Ristić Miloš
Radović Zoran
Jović Miodrag
Gačić Radisav
Domanović Ivan
Jovanović Nikola
Vujadinović Tihomir

Sekcija “CERJAK”:

Stevanović Bojan - Predsednik Saveta
Nikolić Nenad
Nikolić Aleksandar
Milosavljević Miodrag
Stojanović Blagota
Jovanović P. Dejan
Todorić Nebojša
Đorđević Nebojša
Prokić Milan

Sekcija “CRNI VRH”:

Stević Tomislav - Predsednik Saveta
Savić Saša
Jović Predrag
Marković Vladan
Marković Radoš

 

Sekcija “RUJEVICA”:

Obradović Miloš - Predsednik Saveta
Milaković Saša
Stepović Aleksandar
Simović Saša
Filipović Bojan
Aksentijević Marko
Ristić Milan
Đurić Slaviša
Petrović Miloš

Sekcija “KREMENAC”:

Gvozdenović Goran - Predsednik Saveta
Vuković Željko
Barać Igor
Šarčević Živan
Petrović Miroslav
Maksimović Goran
Blagojević Radoslav
Đorđević Milan

 

Sekcija “VODOJAŽA”:

Vukoičić Miloš – Predsednik Saveta
Đoković Dragan
Đoković Vladimir
Đusić Slobodan
Kragović Goran
Milutinović Milenko
Milutinović Dragiša
Čekanović Saša
Popović Milan
Vranić Nenad
Krasić Saša

Sekcija “TREŠNJEVAK”:

Radovanović Goran - Predsednik Saveta
Glišović Nenad
Stanišić Lazar
Čairović Miroslav
Petrović Čedomir

 

Sekcija “OSAONICA”:

Milivojević Zoran - Predsednik Saveta
Cvetković Nebojša
Milosavljević Dragan
Stevanović Vladan
Milunović Goran
Nikolić Miroslav

Sekcija “PARLOG”:

Pantić Marko - Predsednik Saveta
Pavlović Ivan
Aksentijević Prvoslav
Radosavljević Dragan
Janković Aleksandar

 

Sekcija “UGLJEŠNICA”:

Živković Žarko - Predsednik Saveta
Lojanica Dušan
Simić Igor
Maksić Dragoslav
Stevanović Zoran
Todorović Dragan
Todorčević Dragan
Lojanica Vladimir
Stanojević Aleksandar

Sekcija “ŽEŽELJ”:

Ivanović Dragoje - Predsednik Saveta
Mostarac Goran
Milošević Momčilo
Vasović Jovan
Jovanović Milan
Radovanović Aca
Aleksić Bojan
Milošević Milan

 

DELOKRUG RADA SAVETA SEKCIJE

Savet sekcije sprovodi zaključke i odluke Skupštine i Upravnog odbora Udruženja; i vodi evidenciju lovaca sekcije u smislu izvršavanja radnih i drugih obaveza koje proističu iz planskih dokumenata i usvojenih odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.
Uporedo, sačinjava plan rada na sprovođenju gajenja i zaštite divljači u saradnji sa stručnom službom u skladu sa aktima koji to pitanje bliže određuju. Takođe, organizuje sa stručnom službom sve aktivnosti na unapređenju gajenja, zaštite i brige o divljači kao i aktivnosti na redukovanju broja predatora na teritoriji sekcije.
Obavezno, Savet sekcije, daje mišljenje po zahtevu za sticanje statusa počasnog lovca iz svoje sekcije i vodi evidenciju lovno-tehničkih objekata, njihovom broju, lokaciji i stanju i isti dostavlja stručnoj službi.
Savet organizuje i rukovodi lovom u saradnji sa stručnom službom na teritoriji sekcije i u saradnji sa stručnom službom određuje zborna mesta, grupovođe i poverioce za sekciju. Rukovodi imovinom na teritoriji sekcije a sednice saziva predsednik sekcije prema potrebi i po zahtevu trećine članova saveta.

AKTIVNOSTI I ZADACI

Članovi Saveta sekcija su u obavezi da u ovom periodu organizuju neophodne aktivnosti na svom području, i to pre svega, popunu hranilica zrnastom hranom, i popunu solišta a so preuzeti u količinama kao prethodne godine na Fazaneriji u Šumaricama. Nastaviće se i aktivnosti na čišćenju lovišta od predatora.
Sve ove radne aktivnosti u lovištu, dužni su da evidentiraju članovi Saveta sekcija i da u pisanoj formi obaveste Stručnu službu o izvršenim radovima.