Sekcija "Crni Vrh"


Lovačka sekcija "Crni Vrh"

Lovačka sekcija "Crni Vrh" obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Velike Pčelice i Dulene.

Članovi Saveta sekcije "Crni Vrh":

Stević Tomislav - Predsednik Saveta, Savić Saša, Jović Predrag, Marković Vladan i Marković Radoš.

Foto galerija sekcije "Crni Vrh"

 

Vesti sekcije "Crni Vrh"