Sekcija "Kremenac"


Lovačka sekcija "Kremenac"

Lovačka sekcija "Kremenac" obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Vinjište, Goločelo, Đuriselo i Dragobraća.

Članovi Saveta sekcije "Kremenac":

Gvozdenović Goran - Predsednik Saveta, Vuković Željko, Barać Igor, Šarčević Živan, Petrović Miroslav, Maksimović Goran, Blagojević Radoslav i Đorđević Milan.

Foto galerija sekcije "Kremenac"

 

Vesti sekcije "Kremenac"