Sekcija "Uglješnica"


Lovačka sekcija "Uglješnica"

Lovačka sekcija "Uglješnica" obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Gornje Grbice, Donje Grbice, Šljivovac, Poskurice, Mironić, Selište i Pajazitovo.

Članovi Saveta sekcije "Uglješnica":

Živković Žarko - Predsednik Saveta, Lojanica Dušan, Simić Igor, Maksić Dragoslav, Stevanović Zoran, Todorović Dragan, Todorčević Dragan, Lojanica Vladimir i Stanojević Aleksandar.

Foto galerija sekcije "Uglješnica"

 

Vesti sekcije "Uglješnica"