Sekcija "Žeželj"


Lovačka sekcija "Žeželj"
Lovačka sekcija "Žeželj" obuhvata teritoriju naseljenih mesta: Donja Sabanta, Gornja Sabanta, Velika Sugubina, Ždraljica, Bukurovac, Jabučje, Ilićevo, Teferič i Baljkovac.

Članovi Saveta sekcije "Žeželj":

Ivanović Dragoje - Predsednik Saveta, Mostarac Goran, Milošević Momčilo, Vasović Jovan, Jovanović Milan, Radovanović Aca, Aleksić Bojan i Milošević Milan.

Foto galerija sekcije "Žeželj"

 

Vesti sekcije "Žeželj"