Vesti


Održan sastanak "Šumadijske lige"

Lovački savez Srbije Glineni golubovi trap Šumadijska liga Komesar lige 13.05.2019. godine K r a g u j e v a c LOVAČKIM UDRUŽENJIMA: S V I M A ČLANOVIMA ŠUMADIJSKE LIGE   Z A P I S N I K Sa sastanka ''Šumadijske lige'' održanog u Kragujevcu dana 13.05.2019....   
SAZNAJTE VIŠE


Cenovnik odstrela 2019./20.

...   
SAZNAJTE VIŠE


UPUSTVO ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI U LU ’’ŠUMADIJA’’ KRAGUJEVAC

 Lov na srndaća počinje 17.05.2019. i traje do 01.10.2019.godine odnosno do ispunjenja Godišnjeg plana gazdovanja. Lov će se organizovati u dva termina: petak veče /subota ujutru, subota veče / nedelja ujutru . Broj lovaca i pratioca je ograničen, u lovu može biti onoliko...   
SAZNAJTE VIŠE


Neradni dani tokom praznika

Udruženje neće raditi od 26.04.2019. goddine do 29.04.2019. godine i za vreme prvomajskih...   
SAZNAJTE VIŠE


Održani izbori u Kragujevcu

U Lovačkom udruženju "Šumadija" Kragujevac održani su izbori na svim nivoima i na konstitutivnoj sednici održanoj dana 16.04.2019. godine izabran je predsednik Udruženja Ljubiša Ivanović i predsednik Skupštine Bojan Stevanović. Nastavak sednice održan je 23.04.2019....   
SAZNAJTE VIŠE


Novi broj platnog računa

OD 26.04.2019. GODINE UPLATE ČLANARINE I ODSTRELA DIVLJAČI I SVE PLATNE TRANSAKCIJE, UPLAĆUJU SE NA NOVI BROJ PLATNOG RAČUNA: 325 9500600056321 61 (UMESTO 355104069391- STARI BROJ PLATNOG RAČUNA), ZBOG PRIPAJANJA VOJVOĐANSKE BANKE OTP BANCI a.d. Novi...   
SAZNAJTE VIŠE


Članarina za 2019. godinu

...   
SAZNAJTE VIŠE


TRINAESTI POHOD NA ŠTETOČINE „CERJAK 2019“

I ove zime, akcija na štetočine „Cerjak 2019“, okupila je u Novom Milanovcu oko 200 lovaca, koji su u ovom pohodu, odstrelili nekoliko šakala i lisica. Posle višesatne akcije lovci su se...   
SAZNAJTE VIŠE


13. LOV NA ŠAKALA I LISICE "NOVI MILANOVAC 2019."

...   
SAZNAJTE VIŠE


IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

    Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.     Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој...   
SAZNAJTE VIŠE