Vesti


Članarina za 2019. godinu

Članarina za 2019. godinu
TRINAESTI POHOD NA ŠTETOČINE „CERJAK 2019“

I ove zime, akcija na štetočine „Cerjak 2019“, okupila je u Novom Milanovcu oko 200 lovaca, koji su u ovom pohodu, odstrelili nekoliko šakala i lisica.

Posle višesatne akcije lovci su se okupili na lovačkom ručku, u sali Doma kulture u Novom Milanovcu, gde su razgovaraki o ovom lovu ali i drugim lovačkim temama.

Već trinaest godina Lovačka sekcija „Cerjak“ i lovci Novog Milanovca, veoma uspešno organizuju ovu lovačku akciju koja okuplja i lovci drugih sekcija Lovačkog udruženja „Šumadija“.
13. LOV NA ŠAKALA I LISICE "NOVI MILANOVAC 2019."

Novi Milanovac 2019.
IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

Skupština LSS     Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.

    Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој glаsоvа: Brаtislаv Ćirkоvić (66), Drаgаn Šоrmаz (41) i Zоrаn Маrkоvić (12).

Skupština LSS

     Таkо је, ubеdlјivоm vеćinоm, zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn Brаtislаv Brаcа Ćirkоvić, iz Nišа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Bојаn Rаdоvаnоvić, iz Мlаdеnоvcа.

     Zа prеdsеdnikа Skupštinе Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, izаbrаn је pоnоvо Urоš Đоkоvić, iz Krаlјеvа, а zа zаmеnikа prеdsеdnikа Skupštinе Мilеnkо Drаgićеvić, iz Lоznicе.

      Nоvоizаbrаni člаnоvi Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, su: pо funkciјi – Тоmicа Rаdоsаvlјеvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Cеntrаlnе Srbiје), Аlеksаndаr Мilоvаnčеv (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Vојvоdinе), Zоrаn Аlеksić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Јugоistоčnе Srbiје) i Iliја Еlеzоvić (prеdsеdnik Lоvаčkоg sаvеzа Kоsоvа i Меtоhiје), kао i izаbrаni člаnоvi – Мirоslаv Јоvаnić (Zlаtibоrski оkrug), Žеlјkо Маrinkоvić (Vlаdimirci), Bојаn Таdić (Rаbrоvо), Vlаdimir Pаvlоvić (Vаlјеvо), Zlаtоmir Rаšić (Svrlјig), Gоrаn Dimitriјеvić (Pčinjski оkrug), Zоrаn Мitаnоvić (Nеgоtin), Nikоlа Lеšјаnin (Pаrаćin) i Vlаdа Vidеnоvić (Zајеčаr).

        U Nаdzоrni оdbоr Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Drаgаn Gubеrinić (Lоvаčki sаvеz Cеntrаlnе Srbiје), Slаđаn Маrkоvić (Vеlikо Grаdištе), Аlеksаndаr Stаnојеvić (Zlаtibоrski оkrug), Маrkо Stојаnоvić (Zајеčаr) i Мiоdrаg Stојilјkоvić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје).

        U Sud čаsti Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје izаbrаni su: Мilаn Sеčivаnоvić (Мrčајеvci), Bоrislаv Filipоvić (Маlо Crnićе), Vukić Kоstić (Ivаnjicа), Stаnkо Nikоlić (Lоvаčki sаvеz Јugоistоčnе Srbiје) i Ljubišа Маrilо (Мајdаnpеk).

                                                                                                S. М.
ЈЕSЕNјА PОBRАТIМSKА LОVАČKА DRUŽЕNјА

         Оd pоčеtkа јеsеnjе lоvnе sеzоnе sеkciје Lоvаčkоg udružеnjа „Šumаdiја“, mеstа su pоbrаtimskih družеnjа а lоvištе „Lеpеnicа“ širоm је оtvоrеnо sа lоvcе – pоbrаtimе.

        U družеnjimа i lоvаčkim dоgоvоrimа о budućој sаrаdnji, nа оvim šumаdiјskim prоstоrimа, vеć su bоrаvili i lоvili lоvci pоbrаtimskih sеkciја: Plаnа – LU „Pаrаćin“ kоd LS Ruјеvicе; Lаsоvо – LU Krаlјеvicа, Zајеčаr kоd LS Cеrјаk; Мrаmоrаc - Јаsеnicа Јug, Smеdеrеvskа Pаlаnkа kоd LS Crni Vrh;  а u tоku su priprеmе zа dоаzаk Bеlоbrеškе iz Rumuniје u Lužnicе, Мilušincа – Sоkо Bаnjа u Čumić, Čеstinа u Тrеšnjеvаk, Humićа u Ruјеvicu, Ivаnjicе u Pаrlоg...

       Svа оvа lоvаčkа družеnjа dајu snаžаn pоdsticај rаzvојu lоvа i lоvstvа а mеšusоbni kоntаkti nоvа priјаtеlјstvа i trајnо čuvаnjе stаrih.
PRЕGLЕD ZBОRNIH МЕSТА PО NАSЕLjЕNIМ МЕSТIМА ZА ЈЕSЕNјI LОV ZА 2018/2019.GОDINU

SEKCIJA

NASELJENO MESTO

ZBORNO MESTO

GRUPOVOĐE – PRIMIO UPUTSTVO ZA LOV

VODOJAŽA

 

 

 

 

 

 

GROŠNICA

 

 

 

 

-  Crkvine

 

 

 

- Kod cekve- Crkvenac

 

 

 

- Buđevčeva kuća

- Milenko Milutinović

064 1788180

- Dragiša Milutinović

   064 8540586

-Slobodan Đusić

  064 1509447

- Goran Kragović

      060 3025350

- Vladimir Đoković

  064 4527557

- Stefan Višnjić

   063 8802099

ADŽINE LIVADE

-  Lovački  dom

- Saša Čekanović

 063 662762

- Miloš Vukojičić

 064 8645122

KORIĆANI

- Kod cera

- Pavlović Saša

   0603947240

- Biorac Miroslav

  066354348

ERDEČ

- Kod doma

- Nenad Vranić

   063 7766683

- Ivan Marašević

   063 /8836703

 

KREMENAC

VINJIŠTA

- Firgin vinograd

- Goran Gvozdenović

  062 394 584

- Saša Mitrović

   062 419139 

DRAGOBRAĆA

- Most kod Zadružne štale

 

 

 

-Grljanova kuća

- Petrović Miroslav

  064 3630930

- Boban Stojanović

  069 1737620

- Živan Šarčević

  063 7618618

- Goran Vukomanović

  063 392675

ĐURISELO

----- Porta

 • Igor Barać

  060 5827200

- Ivan Milutinović

  064 3405317 

GOLOČELO

- Zapis Porta

 

 

 

- Vidosavin zapis

- Marko Milenković

   0692219008

- Milan Uraković

  064 8553925

- Đorđević Milan

  063 7203404

- Aleksandar Nikolić

 034/582757

TREŠNJEVAK

TREŠNJEVAK

 

- Kod doma

 

,

 • Nenad Glišović

   064 4523549

 • Lazar Stanišić

   064 2727003

- Čedomir Petrović

   064 8540417

- Miroslav Čairović

   063 613777

CRNI VRH

V. PČELICE

- Prokop kod vage

 

 

 

- Dubrava-kod vage

- Goran Ćuković

  060 5740745

- Dejan Miletić

  060 5741900

- Tomislav Stević

   064 5083144

- Kosovac Petar

  065/3574213

- Zoran Stamenović

  0653829270

DULENE

- Put za Lisu

 

 

 

- Mindina kuća

- Saša Savić

  0613807355

- Grebović Golub

  0641412621

- Dragomir Vukomanović

   0692171217

- Goran Marković

   064 1071381

- Vladan Marković

  065 9881095

ŽEŽELj

V.SUGUBINA

- Vučkov put kod spomenika

- Bojan Aleksić

 061 6090306

-Ivan Petrović

 064 8492679

- Dejan Petrović

 064 3046562

GORNJA  SABANTA

- Jožetova livada

 

 

 

- Kod Hacijende

- Slobodan Stojanović

  063 7695016

- Lazar Stojanović

  069789077

- Dušan Jović

  060 7170660

- Milan Begović

  064 1307635

DONJA SABANTA

-  Kuća Vasovića

 

 

 

- Raskrsnica kod koša

 

- Zoran  Marković

  060 6101077

- Saša Babić

   063 8019366

- Miroslav Marković

 579-012 064579092

BALjKOVAC

-Ljupčetova livada

- Vladimir Pejković

  064 2475333

-Srđan Stevanović

  065 5521970

BUKOROVAC

-  kod groblja

 

 

 

 

- Zoran Milosavljević

  0631369493

- Miloš Miladinović

  064 2661951

- Dragoje Ivanović

  064 2285788

ŽDRALJICA

    -Majdan

-  Dejan Vulović

   066 390777

- Dejan Marašević

   0621868679

JABUČJE

- Porta

- Lazar Jotović

   064 3229069

- Jovan Vasović

   061 5730866 

 

TEFERIČ

- Poštareva

- Momčilo Milošević

   0603837000

- Vladimir Simović

  064 4250049

ILIĆEVO

- Kod stare opštine

- Dalibor Blagojević

   062/8549041

-Aleksandar Živković

064 1414917                        

PARLOG

G. KOMARICE

- Prodavnica

 

 

 

- Majdan Drenak

 

 

- Miodrag Milošević

  536-997

- Dalibor Milanović

  063 8102263

- Aca Milosavljević

   064/6182312

 -Radenko Radotić

   060 6350912

 

 

MARŠIĆ

- Marino brdo

 

 

 

-Stara kuća

 

 

Spomenik

 

 

 

 

 - Milomir Simonović

   060 3506560

- Nenad Simonović

  060 3614012

- Dmitar Pavlović

  063 7232805

- Ivan Pavlović

  060 3622335

- Dejan Jeremić

  063 7566415

- Ivan Marković

  060 3529832

 

KORMAN

- Kovačnica

 

 

 

- Mala reka

 

 

- Crkva ( krupna div.)

- Živorad Milisavljević

   060 0343350

- Vladan Avramović

   061 6145187

- Ivan Simić

   060 3841922

- Branko Vasiljević

 

  064 2952077

OSAONICA

D.KOMARICE

- Lovački dom

 

 

- Boicko brdo

 

 

 

- Kod mosta

 

 

 

- Miroslav Nikolić

  064 2876308    350-390

  Miloš Nikolić

- Goran Milunović

  061 6555980

- Dejan Bogosavljević

  066 6585114

- Vladan Stevanović

  064 3629569

- Bojan Radovanović

  064 2925564

BOTUNJE

- Ornica kod bradić kuća

- Dragan Milosavljević

   064 1351504

- Dejan Jovanović

    063 1795157  034 537173

 

 

CERJAK

CVETOJEVAC

 • Badžine šumarice

 

 

- Kod doma

- Stojković Nebojša

   064 3966993

-Goran Milosavljević

  064 1707770

  - Goran Krstić

   060 4999909

- Mitar Nikčević

  064 8926719

JOVANOVAC

 • Mirkov bagremar

 

 

 

- Teočnjak

 

 

 

 • Miškov bagremar

 

 • Maksić Milan

  062587167

- Mandić Srđan

  0641509491

 • Dragan Aksić

  060 2022215

 • Goran Vučković

   0611932167

 • Nenad Arsenijević

   064 2614406

 • Marko Ilić

  064 4543450

 

PETROVAC

- Lovačka kuća

 

 

-Vodenica

- Nebojša Todorić

   064 1383028

- Miloš Todorić

   0659752803

- Zoran Petrović

   064 4880129

- Milan  Todorić

   368-874

RESNIK

 • Gornja mala

 

 

 

- Kod Dunjića

 

 

 • Nebojša Đorđević

   0641466688

- Aleksandar Đorđević

   063 623570

- Miloš Pavlović

  069 2726523

- Zlatko Živković

   0631077726

NOVI  MILANOVAC

-- -Popova šuma

 

 

 •  

 

 

 

- Umka

 

--

- Ivan Glišić

  060 4555620

- Dragan Milojević

  0642661905

-Nikolić Vladimir

 064 4151894

- Stevanović Ilija

  065 2543186

- Aleksandar Glišović

  0652087435

- Milan Dimitrijević

  0652925656

 

 

 

SOBOVICA

ČUMIĆ

 

-Gačića bare

 

 

- Raskrsnica kod groblja-          Vrbovac

 

 

- Markovića  šume

 

 

 

 

- Kostino groblj

 

 

 

- Raskrsnica na reci Rači

- Miodrag  Jović

  064 6673777

- Ivan Ilić

   064 1400527

-Miloš Milenković

  063 613437

- Radisav Gačić

   060 5380077

 

- Sekulić Đorđe

   0638916174

Zoran  Jakovljević

   0641307514

- Nenad Ribarić

   064 1368960

- Milivoje Petrović

  066 5585678

-Milan Predojević

   069 5298180

- Slaviša Predojević

  063 569309

 

DESIMIROVAC

-Zapis reka

 

 

 

- Lovački dom

 

 

 

Boškov bunar- Gluvać

 

 

 

 

-Nikola Mišković

  069 1802108

- Dragan Mišković

  064 1862595

- Nikola Lazarević

  060 5033356

- Saša Jovanović

 064/2832733

-Slobodan Andrović

  064 2303371

- Predrag Gajić

  069 4499562

 

CEROVAC

- Kod šerpine kuće

- Dejan Petrović

  069 776439

- Miljković Slavoljub

  060 6792122

G.JARUŠICE

- Česmin potok

 

 

 

 

- Ivan Domanović

  062 9795390

- Dragan Milojević

  063 7546139

LUŽNICE

- Đorđevića kuće

 

 

 

- Medunak

 

 

 

- Lovački dom

-Žarko Jokić

  063 8119319

- Marko Đorđević

  0631996196

- Zoran Radović

  0693529806

 Miloš Radović

   064 5512999

- Nenad Srećković

  069 2925297

- Nebojša Cvetković

062

OPORNICA

- Kod doma

- Nebojša Vučković

  0612704464

 • Vujadinović Milenko

060 0561492

 

 

 

 

D.GRBICE

- Kod vage

- Igor Simić

  064 1977555

- Nikola Milosavljević

  062 217472

 

- Šumari

- Aleksandar Stanojević

   060 3503877

-Aleksa Avramović

  064 5093757

POSKURICE

-Đokina česma

- Nebojša Dimitrijević

  063 1116231

- Vladimir Lojanica

 064 1619090

MIRONIĆ

-Živanovića utrina

- Zoran Stevanović

  064 2010462

- Goran Stojanović

  

PAJAZITOVO

- Kod volijere

- Dragan Todorović

   064 1113434 ŠLJIVOVAC

- Tijomir Popadić

   064 6162600

SELIŠTE

- Kod prodavnice

- Željko Todorčević

   063 7013219

- Milosav Đorđević

   062 732203

RUJEVICA

DIVOSTIN

- Flores

- Slaviša Đurić

  063 8451188

- Staniša Radošević

  0601662266

DRAČA

- Dračko brdo

- Zoran Radojković

   064 9939579

- Gradimir Marković

063 327086

DRENOVAC

- Lovačka kuća

 

 

 

- Kod Crkve kraj asfalta

- Saša Milaković

   065 2012471

- Pajović Vladan

   062 1813708

-Aleksandar Vulović

 060 6935555

- Slaviša Nešić

  060 1577722

 

MALE  PČELICE

- Kod bunara

 

 

 

 

 - Kod gasovoda

- Marko Aksentijević

  063 1132612

- Bojan Filipović

 064/1494541

- Dejan Gajić

  063 7753003

- Radovan  Lukić

 -06112565765

ROGOJEVAC

- Kod volijere

 

 

 

- Lovačka kuća

- Nikola Pavlović

  065 2022323

- Zoran R. Pavlović

  064 1418313

- Dragan R. Pavlović

  065 9595013

- Aleksandar Stepović

  595-011

KUTLOVO

- Duboki potok

- Miloš Petrović

 063 4755951

- Aleksandar Ilić

  069 3099989

 

 

 

 
UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANjE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2018/2019

          Lovna sezona na zeca počinje 21.10.2018. godine i loviće se jedna nedelja (21.10.2018. godine), eventualna razlika do ispunjenа po Godišnjem planu gazdovanja realizovaće se u lovovima prilikom gostovanja pobratimskih udruženja isključivo u organizovanim lovovima cele grupe subotom.
Lovna sezona za fazana počinje 21.10.2018. godine i traje do 23.12.2018. godine (ukupno 10 lovnih dana) odnosno do broja odstrela po Godišnjem planu gazdovanja.
U jednom lovnom danu dozvoljen odstrel je 1 zec i 1 fazanski petao po lovcu, što podrazumeva da lovac u lovu kod sebe može imati samo dozvoljenu količinu.
Lovi se samo nedeljom, u vremenu od 08:00 do 14:00 časova osim lova organizovanopg za pobratimska udruženja koji se odvijaju po posebno utvrđenom redu.
U lov se polazi isključivo sa zbornih mesta, koja su unapred ustanovljena.
Lovi se na osnovu izdate Dozvole za lov sitne divljači, uz koju se zadužuje i Izveštaj o izvršenom lovu, u koji se upisuje odstreljena divljač.
Svaki lovac od dokumentacije mora da poseduje lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, člansku kartu sa markicom za lovnu 2018/19. godinu, oružani list za oružje koje nosi u lov i obaveznu dokumentaciju vezanu za lovačkog psa, ako se isti koristi u lovu.
Svaki lovac je dužan da se na zbornom mestu gde želi da lovi pojavi 15 minuta pre početka lova (07:45) da bi na vreme bio upisan u dozvolu i legalno lovio tog lovnog dana kao i da se pojavi na kraju lova najkasnije do 14h uz obavezu prijavljivanja odstrela.
Lovac koji jedanput napusti lov uz prethodno javljanje grupovođi , ne može da se vrati da lovi ponovo tog lovnog dana.U lovu na sitnu divljač, zeca i fazana, dozvoljeno je koristiti isključivo puške sa neolučenim cevima i sačmenu municiju, odgovarajuću opremu, kao i lovačke pse iz 3., 4., 6., 7., i 8., FCI grupe, koji poseduju urednu dokumentaciju.
U lovu na fazana (lovni dani kada se lovi samo fazan) je zabranjeno koristiti pse iz 6. FCI grupe-goniče.

Dužnosti grupovođa i zamenika grupovođe:
Grupovođa i zamenik grupovođe je predložen od strane Saveta sekcije i imenovani u skladu sa Zakonom i Aktom korisnika lovišta
Grupovođa je obavezan da dozvolu za lov sitne divljači preuzme u lovačkom udruženju zaključno sa petkom tekuće sedmice do 15:00 časova. U slučaju da ne dođe do preuzimanja dozvole za lov, a da grupovođa i zamenik grupovođe nisu o nemogućnosti da preuzmu dozvolu obavestili korisnika lovišta, tog lovnog dana na konkretnom zbornom mestu neće biti organizovan lov, a grupovođa i zamenik će snositi disciplinsku odgovornost.
Grupovođa je dužan da se pojavi na zbornom mestu najmanje 15 minuta pre početka lova (najkasnije 07:45) da bi u Dozvolu za lov uneo sve lovce koji se pojave na zbornom mestu do početka lova.

Grupovođa je dužan da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih lovci moraju da se pridržavaju.
Grupovođa je dužan da vodi računa o veličini grupe, odnosno da na dozvolu ne može upisati manje od 3, a više od 20 lovaca.
Grupovođa je dužan da proveri ispravnost dokumentacije lovca, i to: lovne karte,članske karte za lovnu 2018/19.godinu,oružanog lista i dokumenata za pse, koji se koristi u lovu, kao i oružja i opreme za lov i nedozvoli pomeranje vozila sa zbornog mesta lovcima koji su došli vozilom .
Grupovođa je dužan da vodi računa o broju pasa koji se koriste u lovu, odnosno da na grupu do 10 lovaca uvek mora biti korišćen najmanje jedan pas.
Grupovođa je dužan da vodi računa o tome da svaki lovac bude adekvatno označen u lovu, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu ,pratećim Pravilnicima i Aktima korisnika lovišta
Grupovođa je dužan da vodi računa o grupi da stalno bude kompaktna i da se pojedinci ne odvajaju iz grupe.Grupovođa je dužan da na zahtev Upravnika, lovočuvara ,lovnog inspektora okupi grupu lovaca rade kontrole.

Grupovođa je dužan da obavesti Upravnika ili lovočuvare u koliko cela grupa završava ranije lov.
U toku lova grupovođa koordinira lov grupe, odnosno vodi računa o načinu i brzini kretanja lovaca kroz lovište, u cilju pravilnog izlova divljači i bezbednosti u lovu.
Po završetku lova, grupa lovaca, odnosno lovac mora da se vrati na zborno mesto i da prijavi odstreljenu divljač.
Grupovođa je dužan da po završetku lova na zbornom mestu prikupi sve potrebne podatke za unošenje u Izveštaj o izvršenom lovu.
Grupovođa je dužan da na pravilan način popuni Izveštaj o izvršenom lovu, kao i odgovarajuću Propratnicu za odstreljenu divljač i njene delove za svu divljač koja se sa zbornog mesta iznosi.
Grupovođa za sve eventualne nastale probleme može da se obrati stručnoj službi udruženja na brojeve:

Upravnik  Siniša Nedeljković 065/204-0909

 1. Lovočuvar Zoran Simović 065/204-0907
 2. Lovočuvar Milinko Nikolić 065/204-0908

Komisija za uzgoj i stručna služba

                                                                                                           LU „ Šumadija“ Kragujevac

Dana 16.10.2018.godine

Br.1041                                                                                             
ОDRŽАNА SЕDNICА UPRАVNОG ОDBОRА

     Nа sеdnici Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg udružеnjа „Šumаdiја“, kоја је оdržаnа u utоrаk, 16. оktоbrа 2018. gоdinе, rаzmаtrаnо је višе аktuеlnih pitаnjа rаdа оvоg udružеnjа.  Nајvišе rеči bilо је о оrgаnizаciјi јеsеnjеg lоvа nа sitnu divlјаč, kојi ćе pоčеti 21. оktоbrа 2018. gоdinе.

    Prvе nеdеlје lоvа lоvićе sе zеc i fаzаn. Zеc ćе sе lоviti sаmо prvе nеdеlје dоk ćе sе fаzаn lоviti 10 nеdеlја, оdnоsnо dо ispunjеnjа plаnа оdstrеlа. О оbаvеzаmа lоvаcа u јеsеnjоm lоvu dоnеtо је pоsеbnо uputstvо grupоvоđаmа о nаčinu i prаvilimа zа оrgаnizоvаnjе lоvа.

    Dоstа pаžnjе pоsvеćеnо је dоčеku dеlеgаciја pоbrаtimskih udružеnjа, kао i prеdstојеćim rаzgоvоrimа zvаničnih dеlеgаciја о dаlјim оblicimа sаrаdnjе. Ukаzаnо је i nа pоtrеbu unаprеđеnjа sеkciјskih pоbrаtimskih pоsеtа i оrgаnizаciје zајеdničkоg lоvа.

     Bilо је rеči i о zаvršеtku оbјеktа zа vеštаčku prоizvоdnju zеcа, nаbаvci zеcа, nаčinu rаzrеšеnjа prоblеmаtikе rеstоrаnа, pоstаvlјаnjа znаkоvа – divlјаč nа putu, dоgrаdnji zаpоčеtih sеkciјskih оbјеkаtа, kао i dоnоšеnju višе drugih оdlukа i zаklјučаkа. Rаzmаtrаnа su i mnоgа drugа аktuеlnа pitаnjа rаdа оvоg Lоvаčkоg udružеnjа.
POLAGANJE ISPITA UROĐENIH OSOBINA PTIČARA

Na terenima Lovačke sekcije Cerjak, u Novom Milanovcu i Petrovcu, proteklog vikenda, u organizaciji Kinološkog društva „Kragujevac“ i Lovačkog udruženja „Šumadija“, organizovano je polaganje ispita urođenih osobina pasa ptičara.

Za ovu manifestaciju vladalo je veliko interesovanje što se videlo i po broju prijavljenih pasa. Prema datoj evidenciji stručna komisija ocenila je 13 pasa ptičara.

Po mišljenju Bojana Stevanovića, predsednika Lovačke sekcije Cerjak i jednog od velikih organizatora lovačkih manifestacija, ovaj kinološki susret, predstavlja snažan podsticaj unapređenju kinologije a ocene pasa ptičara, koji su dominantni na ovom području, dobru priliku da se vide veoma dobri i radni lovački psi.

Po završetku ove prestižne manifestacije kinologa i lovaca, organizovano je zajedničko druženje u lovačkoj kući „Braće Todorić“.
„CRNI VRH“ KОLАČАR SLАVЕ

     Lоvаčkа sеkciја „Crni vrh“, оvе gоdinе, bilа је dоmаćin lоvаčkе slаvе Svеti Јеvstаtiје, u Lоvаčkоm udružеnju „Šumаdiја“.

     Оkuplјеni lоvci i prеdstаvnici оstаlih lоvаčkih sеkciја u Lоvаčkоm dоmu u Šumаricаmа, prеsеkli su slаvski kоlаč i prisustvоvаli ručku.

      Pоrеd prеdsеdnikа оvе lоvаčkе sеkciје Тоmislаvа Sаvićа, slаvskоm оbrеdu prisustvоvао је i sаdаšnji prеdsеdnik Skupštinе LU „Šumаdiја“ kојi је i zаstupnik udružеnjа, Zоrаn Stаmеnоvić.

     Lоvаčkа slаvа Svеti Јеvstаtiје, prvi put је prоslаvnjеnа u Krаlјеvini Srbiјi, u Krаguјеvаčkој lоvаčkој družini 1893. gоdinе.
FESTIVAL LOVA RUMUNIJE POSVEĆEN 25 – GODIŠNJICI SARADNJE LOVACA BELOBREŠKE I LUŽNICA

U prisustvu najviših delegacija lovaca Rumunije i Srbije, u Staroj Moldavi, u Rumuniji, 28. septembra 2018. godine, na Drugom festivalu lova Rumunije, brojnim manifestacijama, obeleženo je 25 godina pobratimstva i saradnje lovaca Belobreške i Lužnica.

Ovaj veličanstveni skup otvorio je dr Nikolae Šelaru, generalni predsednik Lovačkog saveza Rumunije, rekavši da je ponosan, kad dva sela, jedno iz Šumadije i drugo iz Dunavske klisure, već četvrt veka povezuje dve države šireći neraskidivo prijateljstvo dvaju naroda. Uz to, dodao je, da se diči što je u Lužnicama 2007. godine, otvorio Dom prijateljstva lovaca Srbije i Rumunije.

U ime lovaca Srbije, preko 2.000 učesnika okupljenih na obali Dunava, sa izloženim mnogim lovačkim eksponatima i tradicionalnim obeležjima dve zemlje, pozdravio je Tomica Radosavljević, predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije i najužeg rukovodstva Lovačkog saveza Srbije.

Na ovoj manifestaciji sloge i zajedništva, osim lovaca, prisustvovali su i predstavnici najviših državnih organa dve susedne i prijateljske zemlje.

Ovaj lovački skup pozdravili su i predstavnici lovačkih organizacija i gradova Rešica, Kragujevca, Nove Moldave i Velikog Gradišta, kao i Lužnica i Belobreške.

Svi učesnici ovog jedinstvenog lovačkog skupa, pored jubilarnog bedža, dobili su i spomen – plakete, kao i odlikovanja lovačkih saveza Srbije, Rumunije i Centralne Srbije.