Vesti


Rezultati Šumadijske lige 2018. 3.kolo

Rezultate Šumadijske lige 2018. 3. kolo možete pogledati na stranici:

http://www.lusumadija.rs/lovno-streljastvo/sumadijska-liga-2018-3kolo
Rezultati Šumadijske lige 2018. 2.kolo

Rezultate Šumadijske lige 2018. 2. kolo možete pogledati na stranici:

http://www.lusumadija.rs/lovno-streljastvo/sumadijska-liga-2018-2kolo
Rezultati Šumadijske lige 2018. 1.kolo

Rezultate Šumadijske lige 2018. 1. kolo možete pogledati na stranici:

http://www.lusumadija.rs/lovno-streljastvo/sumadijska-liga-2018-1kolo
ДЕСЕТИ САЈАМ „КРАГУЈ М“

10. Sajam 25.05.2018.     У организацији фирме „Метеор стил“ и Ловачког савеза Централне Србије, у Крагујевцу, одржава се Десети сајам лова, риболова, ловног туризма и наутике.

    У присуству представника четрдесет излагачких фирми и гостију, овај сајам, отворио је Ивица Момчиловић, заменик градоначелника Крагујевца.

    О излагачима и значајну овог сјама, који се одржава у континуитету десет година, као и улози ловачких организација говорили су Драгољуб Димовски, власник „Метеор стила“ и Томица Радосављевић, председник Ловачког савеза Централне Србије.10. Sajam

     Поред излагачког дела, где су се са посебним штандовима представили Ловачки савез Централне Србије и „Србијашуме“, током сајма одржане су и стручно научне радионице о реинтродукцији јелена у централној Србији и на тему како даље до образованих кадрова за рад у ловишту.

     И овог пута организује се такмичење ловаца и риболоваца у припреми ловачког гулаша и рибље чорбе.

    
ODRŽANA DRUGA SLIKARSKA KOLONIJA „LOVIŠTIMA ŠUMADIJE“

Slikarska kolonija 2018          Druga kragujevačka slikarska kolonija „Lovištima Šumadije“, održana je od 17. do 20. maja 2018. godine, uz prisustvo deset slikara. Na ovoj slikarskoj koloniji učestvovali su slikari: Mirko Antonije Malešić (Prijepolje), Tomislav Savić (Kalenić), Verica Rakita (Kragujevac),Irvin Masličić (Berane), Marija Veličković (Kragujevac), Željko Stojićević (Kostolac), Blagoje Ilić (Požarevac), Aleksandra Božović (Kragujevac), Milan Ognjanović (Beloševac) i Ljubov Mironova (Moskva). Gost slikar je bila dr Ivana Erić.

Slikarska kolonija održana je u Lovačkom domu u Šumaricama a jedan dan su gostovali i radili u Domu prijateljstva Srbije i Rumunije u Lužnicama. Boravak i rad u Lovačkom domu u Adžinim Livadama nije realizovan zbog kiše i lošeg vremena.

Prva slikarska kolonija održana je prošle godine povodom obeležavanja 130 godina Lovačkog udruženja „Šumadija“.

Lovačka slikarska kolonija organizovana na ovakav način je retkost u Srbiji, čiji radovi uglavnom sadrže slikane motive iz lova i prirode, te zbog svoje neobičnosti privlači izuzetnu pažnju javnosti, naglašava predsednik Lovačkog udruženja „Šumadija“ Milosav Zimonjić.

S. M.
Записник са састанка Шумадијске лиге

Ловачки савез Централне СрбијеСастанак Шумадијске лиге у Крагујевцу 11.05.2018. године
Глинени голубови трап
Шумадијска лига
Комесар лиге
13.05.2018. године
К р а г у ј е в а ц

 

 

 

 

ЛОВАЧКИМ УДРУЖЕЊИМА: С В И М А

ЧЛАНОВИМА ШУМАДИЈСКЕ ЛИГЕ

 

З А П И С Н И К

Са састанка ''Шумадијске лиге'' одржаног у Крагујевцу дана 11.05.2018. године, са почетком у 18,00 часова са следећим:

 

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М:

 

 • Одређивање календара такмичења за 2018. годину
 • Актуелна проблематика у лиги
 • Разно

 

Састанку су присуствовали чланових следећих ЛУ: Шумадија – Крагујевац, Карађорђе – Топола, Краљево – Краљево, Раде Јоксић – Јежевица, Радиша Поштић – Мрчајевци, Драгачево – Гуча, Трстеник – Трстеник и Бранко Ђоновић – Ариље.

 

1.) У оквиру прве тачке дневног реда одређен је календар такмичења за 2018. годину и то:

 

 • Дана 03.06.2018. године оджаће се прво коло у Јежевици. Домаћин је Л.У. ''Раде Јоксић'' из Јежевице.
 • Дана 10.06.2018. године оджаће се друго коло у Мрчајевцима. Домаћин је Л.У. ''Радиша Поштић'' из Мрчајеваца.
 • Дана 17.06.2018. године оджаће се треће коло у Краљеву. Домаћин је Л.У. ''КРАЉЕВО'' из Краљева.
 • Дана 24.06.2018. године оджаће се четврто коло у Тополи. Домаћин је Л.У. ''КАРАЂОРЂЕ'' из Тополе.
 • Дана 12.08.2018. године оджаће се пето коло у Ариљу. Домаћин је Л.У. ''Бранко Ђоновић'' из Ариља и ЛУ ''Трстеник'' из Трстеника.
 • Дана 26.08.2018. године оджаће се шесто коло у Крагујевцу. Домаћин је Л.У. ''ШУМАДИЈА'' из Крагујевца на стрелишту Вињишта.

Обавештавате се ради знања.

Комесар Шумадијске лиге:

Максимовић Зоран с.р.

К р а г у ј е в а ц

 

 

 
Nаstаvаk rаdа Šumаdiјskе ligе

Šumadijska ligaОbаvеštаvаm Vаs dа је ''Šumаdiјskа ligа'' u gаđаnju glinеnih gоlubоvа ušlа u dеvеtnаеstu gоdinu pоstојаnjа i rаdа. Pоvоdоm tоgа zаkаzuјеm sаstаnаk svih Lоvаčkih udružеnjа člаnоvа ''Šumаdiјskе ligе''. Sаstаnаk ćе sе оdržаti dаnа 11. mаја 2018. gоdinе (pеtаk) u 18,00 čаsоvа u Krаguјеvcu u prоstоriјаmа lоvаčkоg dоmа nа fаzаnеriјi L.U. ''Šumаdiја'' u Šumаricаmа. Zа оvај sаstаnаk prеdlаžеm slеdеći:

 

D N Е V N I    R Е D:

 

 1. Оdrеđivаnjе kаlеndаrа tаkmičеnjа
 2. Аktuеlnа prоblеmаtikа u ligi
 3. Razno

 

Моlim Vаs dа оvоm sаstаnku nеizоstаvnо prisustvuјеtе а vаšе učеšćе pоtvrditе Kоmеsаru ligе. Zа svе infоrmаciје i kоnsultаciје mоžеtе sе оbrаtiti Kоmеsаru ligе, Маksimоvić Zоrаnu nа tеlеfоn 034/310-780 ili 063/628-740.

 

 

Kоmеsаr Šumаdiјskе ligе

Маksimоvić Zоrаn s.r.

K r а g u ј е v а c
Cenovnik krupne divljači 2018./19.

Kompletan cenovnik moćete pogeldati OVDE.

Cenovnik divlje svinje 2018./19.

 

Cenovnik srndaća 2018./19.

 
UPUTSTVO ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI U LU ’’ŠUMADIJA’’ KRAGUJEVAC

            Lov na srndaća počinje 11.05.2018. i traje do 01.10.2018.godine odnosno do ispunjenja Godišnjeg plana gazdovanja. . Lov će se organizovati u dva termina : petak veče /subota ujutru , subota veče / nedelja ujutru .

            Broj lovaca i pratioca je ograničen po sekcijama i može biti onoliko lovaca i pratioca koliko je predviđeno za odstrel srndaća   , kako se smanjuje broj srndaća predviđen za odstrel tako se smanjuje i broj lovaca i pratioca u lovištu.

            Prijavljivanje lovaca za učešće u lovu na srndaća je do utorka do 16 h.Uplata za ulazak u lovište iznosi  500, 00 dinara po izlasku ili 1500,00 dinara ( jednokratno) za sezonu.

Napomena : za termine lova srndaća izdaju se  dve dozvole. Jedna dozvola se

Izdaje za veče   , a druga se izdaje  za jutro .

 

Svaki lovac , potencijalni učesnik u lovu srneće divljači , obavezan je da popuni Zahtev za izdavanje dozvole za lov na propisanom obrascu uz obavezno naznačenje  broja čeke sa koje bi lovio i lokaciju čeke.

            Lov na srndaća organizovaće  se na osnovu izdate pojedinačne dozvole za lov od strane stručne službe udruženja . Na dozvoli se upisuje : ime lovca ,  datum održavanja lova , lokalitet , mesto okuplanja lovaca, vreme početka i završetka lova , ime stručnog pratioca  i ime koordinatora lova , a na posebnom spisku koji se predaje koordinatoru lova , upisano je na kojim brojevima  čeka lovi lovac za koga je izdata dozvola.

            Dozvole za lov srndaća neće se izdavati lovcima koji nisu izmirili obaveze prema udruženju po bilo kom osnovu .Stručnog pratioca i koordinatora lova određuje upravnik lovišta , uz uslov da svaki lovac  predloži stručnog pratioca.

            Svi lovci , učesnici lova na srndaća , dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova . Lov na srndaća dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu ). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu ubuduće neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost . Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji ,u obavezi su da poseduju dvogled.

            Za vreme lova na srndaća  dozvoljeno je pucanje na lisicu ili druge štetočine .

Ranjavanje divljači napalćuje se 50% od vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog pratioca, a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja , dok se ranjena divljač bez trofeja plaća100%.

Lovi se divlji vepar i prase - nazime uz srndaća.

            Stručni pratilac popunjava izveštaj iz lova . U Izveštaj iz lova upisuje : broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno , težinu odstreljenog srndaća ( srndać se meri bez glave , nogu i utrobe ) , da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj ) dostavlja upravniku lovišta najkasnije do ponedeljka do 10 časova preko koordinatora, a u slučaju ne poštovanja uputstva dozvole se neće izdavati.

            Koordinatora lova  određuje UO na predlog Saveta Sekcije i u svom izveštaju upisuje : sva događanja u okviru grupe lovaca na toj lokaciji , vreme i broj pucnjeva , težinu odstreljene divljači , kao i ostalo u vezi vremena početka i završetka lova . .U koliko je bilo neindefikovanih pucnjeva od strane lovca , svi lovci sa pomenutog terena  se isključuju iz daljeg lova .

Svaki promašaj bez obzira na koju divljač, plaća se 1000,00 dinara .

Uplata ulaska u lovište ne podrazumeva i obavezno izdavanje dozvole , već se u slučaju većeg broja prijavljenih lovaca,primenjuje praviulo prvenstva za lovce koji imaju na tom lokalitetu izgrađene čeke.

                       Trup odstreljene krupne divljači obeležava se markicom posle  vađenja unutrašnjih organa tako  što se markica povlači između kostiju podlaktice ili kroz kožu na  trbušnoj duplji na način da se uži deo povlači kroz perforaciju i zateže tako da uklanjanje markice nije moguće bez njenog fizičkog oštećenja.

            Trofej odstreljene divljači obeležava se markicom tako da uklanjanje markice nije mogiće bez njenog fizičkog oštećenja.

            Markicom se obeležava i plastična kesa sa unutrašnjim organima odstreljene krupne divljači na način da uklanjanje markice nije moguće bez fizičkog oštećenja .

 

            U slučaju da odstreljenu divljač ,trofeje divljči i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljači nije moguće obeležiti markicom ( npr. markice su izgubljene / oštećene usled nestručnog rukovanja ) ,odstreljena divljač ,trofeji divljači i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljči obeležavaju se brojem evidencione markice tako što se taj broj prepisuje iz dozvole za lov na delove plastike ,kartona ili platna koji se čvrsto vezuje za trup ,trofej ili kesu na kojima ostaju do momenta službene  kontrole.

 • Lov na divlje svinje: vepar od 15.04.2018.-28.02.2019 ; krmača 01.07.2018.-15.01.2019. ;prase, nazime 15.04.2018. - 28.02.2019. godine.
 • Pojedinačna uplata za jedan izlazak iznosi 300,00 dinara ili 1000,00 dinara za sezonu (jednokratno).
 • Gostovanje na divlje svinje u iznosu od 1000,00 dinara uplaćujulovci koji imaju lovnu kartu i članovi su nekog drugog udruženja - odnosi se na perid kada se obavlja grupni lov divljih svinja.
 • Odstrelnu taksu plaća učesnik u lovu ( lovac)
 • Trofej odstreljene divlajči plaća učesniku lovu ( lovac)
 • Primenjuje se cenovnik LU ‘’Šumadija’’ dostupan na sajtu www.lusumadija.rs ili oglasnoj tabli udruženja i isti se kod prvog izlaska daje koordinatorima lova , uz obavezu da se lovci učesnici upoznaju sa njim.

 

Svi lovci , učesnici lova na divlje svinje , dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova ( 20-24 h) . Lov na divlje svinje dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu ). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost . Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji ,u obavezi su da poseduju svetlosni uređaj , ukoliko se radi o noćnim uslovima lova na crnu divljač.

Ranjavanje divljači napalćuje se 50% od vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog pratioca, a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja , dok se ranjena divljač bez trofeja plaća100%

            Stručni pratilac popunjava Izveštaj iz lova. . U izveštaj upisuje : broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno , težinu odstreljene divlje svinje ( d. svinja se meri sa glavom u koži bez utrobe ) , da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj ) dostavlja upravniku lovišta najkasnije narednog dana posle lova.

 

 

         Posle završenog lova odstreljenu srneću divljač,lovac doprema na fazaneriju, a crnu divljač od prohodnog puta, odnosno mesta , doprema Stručna služba.

 

Napomena : uplatu za odstrel divljči sa trofejom i meso divljači izvršiti odmah nakon dobijanja računa   .

Sledeća dozvola se ne može podići ako se ne izmire obaveze po prethodnoj dozvoli .

 

            Tremin prijema odstreljene divlajči na fazaneriji Šumarice:

 • Petak veče do 22 h
 • Subota jutro do 10 h
 • Subota veče do 22h
 • Nedelja jutro do 10 h

          

 

                        Upravni odbor, Stručna služba i Komisija  za uzgoj i zaštitu.         
Ne prestaju radovi u LU Šumadija

U Sekciji Uglješnica u Donjim Grbicama izvršena je priprema zemljišta za za setvu kukuruza za ishranu divljači.

Takođe, izvršena je popuna hranilica i postavljanje novih čeka.

Uvek, posle aktivnog dana u lovištu, ekipa vrednih lovaca (Žarko, Joca, Rače, Mirko, Jovo, Vladan...), sa podmladkarom Ognjenom,  nastavi druženje i sumira rezultate rada sa planovima za dalje aktivnosti.
Позив за достављање понуда за извођење радова

ЛУ "ШУМАДИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ

 

Позива све заинтересоване да доставе писмене понуде за извођење радова и то :

 

 1. Изградњу бетонског платоа димензија6 m X 20 м дебљине 10 цм

( плато се ради на већ урађеној тампонираној и уваљаноиј подлози )

На платоу је предвиђена израда 18 стопа 30/30/30 цм као подлога за носаче дрвених стубова за конструквију дрвеног трема као и три серклаж греде 3м / 0,25 за зид од гитер блока – све у горњој зони у нивоу пплатоа.

Бетонски плато се ради уз уградњу арматурне мреже.

 

 1. Израда трема од дрвене конструкције, покривка лим по избору инвеститора, на две воде , висина крајњих стубова 2м , стубова по средини крова( на две воде ) 3,5 м , изградња три зида од гитер блока дижина 3м , висина 2м. Димензија трема 6м X 20m ( по крају и на половини објекта )

Остали материјали у складу са типом и величином објекта односно димензијама и нмаменом.

 

 1. Израда жичаног кавеза по узорку који се може погледати на простору фазанерије у Шумарицама ( 15 + 15- л/д ).
 2. Израда дрвеног кавеза од водоотпорне блажујке,по узорку који се може погледати на простору фазанерије у шумарицама – 30 ком.

 

Све понуде се достављају посебно по позицијама уз посебно достављену спецификацију материјала и трошкове рада ( због могућности да инвеститор сам набавља материјал због искоришћавања одбитка ПДВ уколико понуђач није у систему ПДВ.

Ако понуђач сматра за потребним може доставити и скицу објектакоји се ради – израђује.

 

Све понуде доставити писмено у просторије удружења у ул. Светозара Марковића 17.

Телефон за контакт: 065 204 09001, 065 204 0900, 065 204 0902, 065 204 0906.

 

Понуда треба да садржи цене, рок за завршетак радова( почетак и оквирни рок ) и начин плаћања.

 

Понуде доставити закључно са 19. Априлом 2018 године.