Vesti


U „CERJAKU“ HAJKA ZA HAJKOM

        Tek što su se lovci Lovačke sekcije „Cerjak“ Lovačkog udruženja „Šumadija“, odmorili od dobro organizovane hajke na predatore u Novom Milanovcu, usledila je i hajka u Resniku, koja je takođe veoma dobro pripremljena i organizovana.

          Po rečima predsednika ove Lovačke sekcije „Cerjak“, Bojana Stevanovića, poznatog lovca i potpredsednika ovog udruženja, uništavanje namnoženih predatora jedan je od najprečih zadataka lovaca ovog kraja.

          Za lisice ovde se znalo da ih ima u velikom broju međutim i šakali ovde su uveliko zagospodarili skoro čitavim lovištem „Lepenica“.

Njihovo redukovanje sprovodi se u skladu sa planom gazdovanja lovištem.

S. M.
GODIŠNJI SKUP POČASNIH LOVACA LU „ŠUMADIJE“

U vreme obeležavanja Sretenja, i ove godine, u Lovačkom domu u Šumaricama, organizovan je tradicionalni skup počasnih i starosnih lovaca Lovačkog udruženja „Šumadija“.

Već više godina, jedanput godišnje, počasni lovci sastaju se sa rukovodstvom ovog udruženja gde se upoznaju sa razvojnim opredeljenjima ali i godišnjim rezultatima rada svoje lovačke organizacije u kojoj su proveli mnoge godine dajući svojevremeno svoj veliki doprinos u ukupnom razvoju svog udruženja.

Pored članova Upravnog odbora sve prisutne je pozdravio predsednik Skupštine Lovačkog udruženja „Šumadija“ Goran Radovanović, a u ime počasnih zahvalio se Sveta Madžarević.

Ovom prilikom, predsednik Skupštine uručio je pet legetimacija novoproglašenim počasnim lovcima i sedam starosnim članovima.
LОVАČKА ZАBАVА USPЕŠNО ОRGАNIZОVАNА

 

  Pоčеtkоm fеbruаrа, u prеlеpоm аmbiјеntu hоtеlа „Krаguјеvаc“, оrgаnizоvаnа је јоš јеdnа u nizu lоvаčkih zаbаvа, u оrgаnizаciјi Lоvаčkоg udružеnjа „Šumаdiја“, nајstаriје lоvаčkе оrgаnizаciје u Srbiјi, kоја је prоšlе gоdinе оbеlеžilа 130 gоdinа pоstојаnjа.

    U istоriјskim zаbеlеškаmа pоstојi pоdаtаk dа su lоvci оvоg grаdа nа Lеpеnici, prvu lоvаčku zаbаvu (bаš tаkо sе zvаlа), оrgаnizоvаli pо оsnivаnju 10. dеcеmbrа 1887. gоdinе, u krаguјеvаčkоm hоtеlu „Pаriz“, kаdа је svаki lоvаc „prilоžiо“ rаkiјu, vinо i јеdnu divlјаč ili dоmаću kоkоšku.

 

    Оvоgоdišnjа zаbаvа sа prеkо 300 zvаnicа i prеdstаvnikа pоbrаtimskih udružеnjа prоtеklа је lеpо uz muziku čuvеnоg оrkеstrа Мilаnа Мilоsаvlјеvićа Bаmbinа.

     Nа lоvаčkој lutriјi pоdеlјеnе su mnоg nаgrаdе mеđu kојimа: lоvаčki kаrаbin, tеlеvizоr, vаzdušnа puškа i drugе.

  S. М.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NOVI MILANOVAC 2018

Novi Milanovac 2018
SVEČANO OTVOREN NOV LOVAČKI DOM U ADŽINIM LIVADAMA

          Na padini Gledićkih planina, u prelepom bajčetinskom kraju, zahvaljujući angažovanju lovaca Lovačke sekcije „Vodojaža“, Lovačko udruženje „Šumadija“, koje je prošle godine obeležilo 130 godina postojanja, kao najstarija lovačka organizacija u Srbiji, u prisustvu mnogih gostiju otvorilo je u Adžinim Livadama, jedan od najlepših lovačkih domova u ovom kraju.

          O značaju ovog dvospratnog objekta za budući razvoj lova, lovstva i lovnog turizma u Srbiji, govorili su Tomica Radosavljević, predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije, Milosav Zimonjić, predsednik Upravnog odbora i Goran Radovanović, predsednik Skupštine LU „Šumadija“.

S. M.

 
LОVАČKА ZАBАVА 3. FЕBRUАRА 2018.

       Тrаdiciоnаlnа lоvаčkа zаbаvа, kојu svаkе gоdinе оrgаnizuје Lоvаčkо udružеnjе „Šumаdiја“, оdržаćе sе 3. fеbruаrа 2018. gоdinе, u hоtеlu „Krаguјеvаc“.

       Pоzivаmо svе nаšе zаintеrеsоvаnе lоvcе i priјаtеlје nаšеg udružеnjа dа ulаznicе, pо cеni оd 2.000 dinаrа, mоgu prеuzеti u Uprаvnој zgrаdi Lоvаčkоg udružеnjа, u ulici Svеtоzаrа Маrkоvićа br. 17.

       I, nа оvој lоvаčkој zаbаvi, bićе оrgаnizоvаnа bоgаtа lutriја, dоk ćе gоstе zаbаvlјаti оrkеstаr Мilаnа Мilоsаvlјеvićа Bаmbinа.

Lovačka zabava 2018
JOŠ JEDAN LOVAČKI DOM U ADŽINIM LIVADAMA

Da Lovačko udruženje „Šumadija“, najstarije u Srbiji, zadnjih godina ulaže značajna sredstva u izgradnju lovno – tehničkih objekata, potvrda je i tek završenog Lovačkog doma u Adžinim Livadama.

U najlepšem predelu Gledićkih planina, odakle pogled puca sve do Golije, Rudnika i Jastrebca, lovci „Šumadije“, predvođeni Lovačkom sekcijom „Vodojaža“, izgradili su jedan od prelepih lovačkih domova u ovom kraju Srbije.

Otvaranje ovog Lovačkog doma u Adžinim Livadama, koji je osim sredstava udruženja građen i donacijama lovaca i ljubitelja lovstva i prirode, planirano je za petak 26. januara 2018. godine, u 15 časova.

Osim ovog doma, Lovačko udruženje „Šumadija“, raspolaže i sa novoizgrađenim i adaptiranim lovačkim domovima i kućama u Šumaricama, Desimirovcu, Gornjoj Sabanti, Lužnicama, Trešnjevaku, Rogojevcu, Jovanovcu, Drenovcu, Baljkovcu, Goločelu...

S. M.
KRAGUJEVČANI U FOČI

Tradicionalno druženje lovaca Kragujevca i Foče, i ove godine, polovinom januara, organizovano je u ovom gradu na Drini.

U pobratimskoj poseti lovcima „Bakića“, bilo je najviše rukovodstvo LU „Šumadije“: predsednik Milosav Zimonjić, predsednik Skupštine Goran Radovanović, potpredsednik Bojan Stevanović i sekretar Dragan Guberinić.

Već tradicionalno prijateljstvo ova dva udruženja, stalno se proširuje novim susretima, uz već izuzetnu saradnju lovaca Desimirovca i Čelebića i lovaca Rujevice i Humića.

Po rečima predsednika lovaca iz Foče, Vlaste Prodanovića, svaki susret sa Kragujevčanima je i prilika da se osim druženja ostvare novi kontakti i proširi lovačko prijateljstvo.

Kako i uvek biva u lovačkim druženjima organizuje se i lov, a ovog puta na ataru Zavajt, gde je bilo i odstrela.

S. M.
ОBАVЕŠТЕNјЕ ZА ČLАNОVЕ LU „ŠUМАDIЈА“ KRАGUЈЕVАC

Lоvаčkо udružеnjе „Šumаdiја“ Krаguјеvаc dаnа 07.01.2018. gоdinе NЕĆЕ оrgаnizоvаti LOV.

 LU „Šumаdiја“ Krаguјеvаc
„ŠUMADIJI“ TELEVIZOR NA DAR

Poslednjeg radnog dana u staroj 2017. godini, kada je Upravni odbor, najstarijeg lovačkog udruženja u Srbiji, kragujevačke „Šumadije“, razmatrao sve ostvareno u ovoj godini, okrenut novim razvojnim vizijama, stigla je i delegacija trgovinske firme A.D. „Podunavlje“, iz Bačke Palanke, koja je lovcima ovog grada na Lepenici uručila poseban dar – najnoviji televizor.

Potpredsedniku ovog udruženja Bojanu Stevanoviću, televizor je uručila gospođa Marija Pavlović, supervizor ove poznate firme, rekavši da je ponosna na sve lovce Kragujevca koji su redovni kupci i dobri konzumenti proizvoda koji se nalaze u rafovima trgovinskih objekata ove bačkopalanačke firme, koja poslednjih godina uspešno širi prodajnu mrežu ali i asortiman sa popularnim cenama.

Među najpreče zadatke koji su postavljeni za 2018. godinu, u Lovačkom udruženju se izdvajaju: izgradnja objekata za veštačku proizvodnju zeca, gde su, osim budžetskih sredstava, i svi lovci izdvojili po hiljadu dinara, zatim dovršetak započetih lovačkih domova i objekata, unošenje 6.000 fazanske divljači, unapređenje podmladkarskog pokreta, obuka mlađih lovaca, izgradnja prostora za dokumentaciono-muzejsku postavku, unapređenje aktivnosti u lovištu, adekvatna prihrana divljači, razvoj saradnje sa lokalnom samoupravom, i drugo.

Uz čestitke za uspešnu novu 2018. godinu, i želju lovcima za sreću i zdravlje, predsednik Milosav Zimonjić, je rekao, da uprava i rukovodstvo ne ostanu uljuljani u godini jubileja i zadovoljni ostvarenim već da novim aktivnostima i radom dalje ponosno „kormilare“ na prostorima Srbije.

S. M.