Vesti


Neradni dani tokom praznika

Udruženje neće raditi od 26.04.2019. goddine do 29.04.2019. godine i za vreme prvomajskih...   
SAZNAJTE VIŠE


Održani izbori u Kragujevcu

U Lovačkom udruženju "Šumadija" Kragujevac održani su izbori na svim nivoima i na konstitutivnoj sednici održanoj dana 16.04.2019. godine izabran je predsednik Udruženja Ljubiša Ivanović i predsednik Skupštine Bojan Stevanović. Nastavak sednice održan je 23.04.2019....   
SAZNAJTE VIŠE


Novi broj platnog računa

OD 26.04.2019. GODINE UPLATE ČLANARINE I ODSTRELA DIVLJAČI I SVE PLATNE TRANSAKCIJE, UPLAĆUJU SE NA NOVI BROJ PLATNOG RAČUNA: 325 9500600056321 61 (UMESTO 355104069391- STARI BROJ PLATNOG RAČUNA), ZBOG PRIPAJANJA VOJVOĐANSKE BANKE OTP BANCI a.d. Novi...   
SAZNAJTE VIŠE


Članarina za 2019. godinu

...   
SAZNAJTE VIŠE


TRINAESTI POHOD NA ŠTETOČINE „CERJAK 2019“

I ove zime, akcija na štetočine „Cerjak 2019“, okupila je u Novom Milanovcu oko 200 lovaca, koji su u ovom pohodu, odstrelili nekoliko šakala i lisica. Posle višesatne akcije lovci su se...   
SAZNAJTE VIŠE


13. LOV NA ŠAKALA I LISICE "NOVI MILANOVAC 2019."

...   
SAZNAJTE VIŠE


IZАBRАNО NОVО RUKОVОDSТVО U LОVАČKОМ SАVЕZU SRBIЈЕ

    Rеdоvni izbоri u Lоvаčkоm sаvеzu Srbiје оbаvlјеni su 27. оktоbrа 2018. gоdinе, u Bеоgrаdu.     Nа оvim izbоrimа tri kаndidаti zа prеdsеdnikа Uprаvnоg оdbоrа Lоvаčkоg sаvеzа Srbiје, dоbilа su slеdеći brој...   
SAZNAJTE VIŠE


ЈЕSЕNјА PОBRАТIМSKА LОVАČKА DRUŽЕNјА

         Оd pоčеtkа јеsеnjе lоvnе sеzоnе sеkciје Lоvаčkоg udružеnjа „Šumаdiја“, mеstа su pоbrаtimskih družеnjа а lоvištе...   
SAZNAJTE VIŠE


PRЕGLЕD ZBОRNIH МЕSТА PО NАSЕLjЕNIМ МЕSТIМА ZА ЈЕSЕNјI LОV ZА 2018/2019.GОDINU

SEKCIJA NASELJENO MESTO ZBORNO MESTO GRUPOVOĐE – PRIMIO UPUTSTVO ZA...   
SAZNAJTE VIŠE


UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANjE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2018/2019

          Lovna sezona na zeca počinje 21.10.2018. godine i loviće se jedna nedelja (21.10.2018. godine), eventualna razlika do ispunjenа po Godišnjem planu gazdovanja realizovaće se u lovovima prilikom gostovanja pobratimskih udruženja...   
SAZNAJTE VIŠE