Vesti


UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANjE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2016/2017

Lovna sezona na zeca počinje 16.10.2016. godine i loviće se jedna nedelja (16.10.2016. godine), eventualna razlika do ispunjena po Godišnjem planu gazdovanja realizovaće se u lovovima prilikom gostovanja pobratimskih udruženja isključivo u organizovanim lovovima cele grupe subotom.

Lovna sezona za fazana počinje 16.10.2016. godine i traje do 18.12.2016. godine (ukupno 10 lovnih dana) odnosno do broja odstrela po Godišnjem planu gazdovanja.

U jednom lovnom danu dozvoljen odstrel je 1 zec i 1 fazanski petao po lovcu, što podrazumeva da lovac u lovu kod sebe može imati samo dozvoljenu količinu.

Lovi se samo nedeljom, u vremenu od 08:00 do 14:00 časova osim lova organizovanopg za pobratimska udruženja koji se odvijaju po posebno utvrđenom redu.

U lov se polazi isključivo sa zbornih mesta, koja su unapred ustanovljena.

Lovi se na osnovu izdate Dozvole za lov sitne divljači, uz koju se zadužuje i Izveštaj o izvršenom lovu, u koji se upisuje odstreljena divljač.

Svaki lovac od dokumentacije mora da poseduje lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, člansku kartu sa markicom za lovnu 2016/167. godinu, oružani list za oružje koje nosi u lov i obaveznu dokumentaciju vezanu za lovačkog psa, ako se isti koristi u lovu.

Svaki lovac je dužan da se na zbornom mestu gde želi da lovi pojavi 15 minuta pre početka lova (07:45) da bi na vreme bio upisan u dozvolu i legalno lovio tog lovnog dana kao i da se pojavi na kraju lova najkasnije do 14h uz obavezu prijavljivanja odstrela.

Lovac koji jedanput napusti lov uz prethodno javljanje grupovođi , ne može da se vrati da lovi ponovo tog lovnog dana.

U lovu na sitnu divljač, zeca i fazana, dozvoljeno je koristiti isključivo puške sa neolučenim cevima i sačmenu municiju, odgovarajuću opremu, kao i lovačke pse iz 3., 4., 6., 7., i 8., FCI grupe, koji poseduju urednu dokumentaciju.

U lovu na fazana (lovni dani kada se lovi samo fazan) je zabranjeno koristiti pse iz 6. FCI grupe-goniče, kao i nositi ranac.

Dužnosti grupovođa i zamenika grupovođe:

Grupovođa i zamenik grupovođe je predložen od strane Saveta sekcije i imenovani u skladu sa Zakonom i Aktom korisnika lovišta

Grupovođa je obavezan da dozvolu za lov sitne divljači preuzme u lovačkom udruženju zaključno sa petkom tekuće sedmice do 15:00 časova. U slučaju da ne dođe do preuzimanja dozvole za lov, a da grupovođa i zamenik grupovođe nisu o nemogućnosti da preuzmu dozvolu obavestili korisnika lovišta, tog lovnog dana na konkretnom zbornom mestu neće biti organizovan lov, a grupovođa i zamenik će snositi disciplinsku odgovornost.

Grupovođa je dužan da se pojavi na zbornom mestu najmanje 15 minuta pre početka lova (najkasnije 07:45) da bi u Dozvolu za lov uneo sve lovce koji se pojave na zbornom mestu do početka lova.

Grupovođa je dužan da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih lovci moraju da se pridržavaju.

Grupovođa je dužan da vodi računa o veličini grupe, odnosno da na dozvolu ne može upisati manje od 3, a više od 20 lovaca.

Grupovođa je dužan da proveri ispravnost dokumentacije lovca, i to: lovne karte,članske karte za lovnu 2016/17.godinu,oružanog lista i dokumenata za pse, koji se koristi u lovu, kao i oružja i opreme za lov.

Grupovođa je dužan da vodi računa o broju pasa koji se koriste u lovu, odnosno da na grupu do 10 lovaca uvek mora biti korišćen najmanje jedan pas.

Grupovođa je dužan da vodi računa o tome da svaki lovac bude adekvatno označen u lovu, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu ,pratećim Pravilnicima i Aktima korisnika lovišta

Grupovođa je dužan da vodi računa o grupi da stalno bude kompaktna i da se pojedinci ne odvajaju iz grupe.

U toku lova grupovođa koordinira lov grupe, odnosno vodi računa o načinu i brzini kretanja lovaca kroz lovište, u cilju pravilnog izlova divljači i bezbednosti u lovu.

Po završetku lova, grupa lovaca, odnosno lovac mora da se vrati na zborno mesto i da prijavi odstreljenu divljač.

Grupovođa je dužan da po završetku lova na zbornom mestu prikupi sve potrebne podatke za unošenje u Izveštaj o izvršenom lovu.

Grupovođa je dužan da na pravilan način popuni Izveštaj o izvršenom lovu, kao i odgovarajuću Propratnicu za odstreljenu divljač i njene delove za svu divljač koja se sa zbornog mesta iznosi.

Grupovođa za sve eventualne nastale probleme može da se obrati stručnoj službi udruženja na brojeve:

LU ''Šumadija'',Kragujevac

Br: 347/16

s.r. Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU