Vesti


ČLANARINA ZA LOVNU 2015/2016.godinu

Lovačko udruženje ’’Šumadija’’
Kragujevac
Broj : 540
26.12.2014.godine

 

U skladu sa članom 11.Statuta Lovačkog udruženja ’’ Šumadija’’ ,Kragujevac, Skupština Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ Kragujevac, na sednici održanoj 25.12.2014.godine u Kragujevcu, doneta je odluka:

ODLUKA

ČLANARINA ZA LOVNU 2015/2016.godinu

 

Članarina za REDOVNE ČLANOVE IZNOSI 9.500,00 DINARA

Uplata članarine vršiće se u četiri rate zaključno sa 30.04.2015. godine:

 

I rata do 31.01.2015. godine u iznosu 2.500,00 dinara

II rata do 28.02.2015. godine u iznosu 2.500,00 dinara

III rata do 31.03.2015. godine u iznosu 2.250,00 dinara

IV rata do 30.04.2015. godine u iznosu 2.250,00 dinara

 

- uplata do 31.01.2015. godine je u fiksnom iznosu

- za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca : februar,mart, april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%

- sve neizmirene uplate od 01.05.2015.godine uvećavaju se 10% za svaki mesec , a najviše 12. 600,00 dinara

 

NOVI ČLANOVI koji se prvi put učlanuju u Lovačko udruženje ’’Šumadija’’uplaćuju članarinu u iznosu 15.000,00 dinara

POVRATNICI lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , uplaćaju članarinu od 12.000,00 dinara do 2 godine

POČASNI ČLANOVI plaćaju članarinu 30% od članirine redovnog člana plus naknadu za lovnu kartu i članarina LSS i LSCS , do kraja aprila 2015. godine

STAROSNI ČLANOVI plaćaju članarinu 50% od članirine redovnog člana plus naknadu za lovnu kartu i članarina LSS i LSCS , do kraja aprila 2015. godine

POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .

PRIPRAVNICI u narednoj godini plaćaju 4.500,00 dinara do polaganja na ime troškova ( knjige , troškovi polaganja, diplome ) a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi .

ŽENE LOVCI plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte .

 

Članovi LU ’’Šumadija’’ su u obavezi da odrade:

Tri ( 3) dnevnice u lovištu

(1) učešće u lovu na predatore

 

U slučaju nemogućnosti odrađivanja dnevnice uplaćuje se 1.500,00 dinara po neodrađenoj dnevnici

 

Predsednik saveta sekcije na osnovu evidencije saveta sekcije je u obavezi da kompletne spiskove odrađenih dnevnica dostaviti zaključno sa 15.02.2015.godine.

Svako odrađivanje radnih dnevnica podrazumeva prijavu stručnoj službi prvog radnog dana kako bi se izvršila kontrola.

Nakon 15.02.2015.godine sve dnevnice biće evidentirane za lovnu 2016/2017.godine.

 

 

Predsednik Skupštine LU ’’Šumadija’’

s.r.Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU