Vesti


Formirana Komisija za izradu Pravilnika i normativnih akata

Upravni odbor LU "Šumadija" je formirao Komisiju za izradu Pravilnika o proglašenju počasnih i zaslužnih lovaca koji su dali svoj doprinos unapređenju i razvoju lovstva i  Lovačkog udruženja "Šumadija".

Zadatak Komisije je da uradi izmene i dopune Statuta LU "Šumadija" Kragujevac koje će biti usklađene sa važećim Zakonima.

Svi predlozi ove Komisije će biti usaglašeni sa Upravnim odborom i dati Skupštini na usvajanje na prvoj narednoj redovnoj sednici Skupštine.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU