Vesti


Formirana Radna grupa za rehabilitaciju fazanerije

Upravni odbor LU "Šumadija" Kragujevac je doneo odluku o formiranju Radne grupe za izradu predloga o daljem statusu rada i aktivnosti na fazaneriji "Šumarice".

Rok za izradu ovog plana je kraj februara 2014. godine, a predlog će biti predočen Skupštini koja će doneti konačnu odluku o istom.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU