Vesti


GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

Na osnovu člana 11. Statuta L.U. Šumadija Skupština na sednici održanoj dana 19.06.2014. godine usvaja:

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

LOVAČKO UDRUŽENJE ŠUMADIJA – DRUGO PRAVNO LICE

Veličina obveznika koja se primenjuje u 2013. godini na osnovi čl.7 Zakona o računovodstvu i revizije

  1. Malo pravno lice

Tabela 1

Red.

br.

OPIS

LOVIŠTE

FAZANERIJA

BIFE

 

PRIHODI

 

 

 

1.

Prihodi od mesa

257.053,93

 

 

2.

Pihodi od ulaska ulovište

399.083,33

 

 

3.

Prihodi od komercijale

196.699,36

 

 

4.

Prihodi od trofeja

480.570.00

 

 

5.

Prihodi od odstrelne takse

21.533,20

 

 

6.

Prihodi od sitne divljači

56.446.33

 

 

7.

Prihodi od divljači za potrebe udruženja

 

26.116,29

 

 

8.

Prihodi od sitne divljači redovan lov

1.436.580,50

 

 

9.

Prihodi od donacija , pomoći , dodela sredstava od budžeta za lovstvo

213.989,00

 

 

10.

Prihodi od promašaja

27.500,00

 

 

11.

Prihodi od članarine

Uplata za lovne karte

5.619.198.40

1.023.000,00

 

 

12.

Prihodi od doplate članarine

338.000,00

 

 

13.

Prihodi od dnevnica

1.500,00

 

 

14.

Prihodi od polaganja lovačkog ispita

110.416,65

 

 

15.

Prihodi od zakupa

 

611.283,64

1.869.014.86

16.

Prihodi od lovačke zabave

445.166,67

 

 

17.

Ostali prihodi – naplata štete, refundacije

248.890,50

 

 

18.

Prihodi od kamate na oročena sredstva

63.217,30

 

 

19.

Prihodi od smanjenja obaveza

144.762,15

 

 

 

UKUPNI PRIHODI

11.109.723,61

611.283,64

1.869.014,86

Ukupni prihodi 13.590.022,11

Tabela 2

Red.

Br.

OPIS

LOVIŠTE

FAZANERIJA

BIFE

 

RASHODI

 

 

 

1.

Nabavna vrednost fazana

275.714,80

 

 

2.

Troškovi hrane za divljač lovište

Troškovi hrane za divljač – sredstva po sekcijama

118.797,23

 

 

 

146.210,68

 

 

3.

Troškovi inventara u upotrebi

175.576,88

 

 

4.

Troškovi materijala za tekuće i investiciono održavanje

67.479,49

32.897,93

 

5.

Troškovi za sekcije

349.458,77

 

 

 

6.

Troškovi za Ladu Nivu

110.412,52

 

 

7.

Troškovi kanc. Materij.

58.635,94

 

 

8.

Troškovi dozvola

25.150,00

 

 

9.

Troškovi municije i gl. golubova

81.243,30

 

 

10.

Troškovi goriva

309.620.51

8.547.82

 

11.

Troškovi goriva sekcije

47.993,81

 

 

12.

Troškovi el.energije

 

205.751,34

554.222,31

13.

Troškovi grejanja

63.221,00

 

62.230,00

14.

Troškovi zarada i naknada

2.856.339,34

728.956,91

378.689,74

15.

Troškovi po Ugovoru o delu polag.lov.ispita 2012 i 2013

78.703,67

 

 

16.

Troškovi za prepokrivanje krova direkcija

65.823,53

 

 

17.

Troškovi prevoza radnika

80.335,43

 

 

18.

Troškovi otpremnina radnicima

487.142,00

 

 

19.

Troškovi telefona

Troškovi ADSL-a

Telenor -kasa

155.381,64

21.588,00

4940,47

29.631,67

12.796,79

 

 

 

 

 

20.

Troškovi transporta

30.000,23

 

 

21.

Troškovi poštarine

13.285,00

 

 

22.

Troškovi usluga održavanja

14.800,00

5.000,00

 

23.

Troškovi zakupa

14.500,00

 

 

24.

Troškovi knjige lov.kalendar

11.850,00

 

 

25.

Troškovi za novine

46851,81

 

 

26.

Troškovi izložbe starih fotografija udruženja

7.990,00

 

 

27.

Troškovi štampe

30.200,07

 

 

28.

Troškovi Čistoće

7.016,80

 

 

29.

Troškovi vode

 

19.586,27

89.970,96

30.

Troškovi ostalih usluga

12.847,44

 

 

31.

Troškovi amortizacije

 

479.855,26

 

32.

Troškovi advokatskih usluga

114.250,00

 

 

33.

Troškovi zdravstvenih usluga

8.223,68

 

 

34.

Obuka i plaganje lovačkog ispita

34.200,00

 

 

35.

Troškovi održavanja programa i izmena

6.000,00

 

 

36.

Troškovi sajta

30.281,66

 

 

37.

Troškovi za meso –polovina lovcu

62.959,54

 

 

38.

Troškovi upotrebe divljači za sopstvene potrebe udruženja

36.003,46

 

 

39.

Troškovi za potrebe hajki, počasnih, sajma , potpisivanja Povelje, Skupštine, emisije“Šumadijski prag“ slave

 

 

 

 

190.154,10

 

 

 

40.

Troškovi ug. usluga

132.145,00

 

 

41.

Troškovi poklona

15.509,84

 

 

42.

Troškovi za pobratime

160.960,47

 

 

43.

Troškovi šumadijske lige

37.953,60

 

 

44.

Troškovi kalendara

99.000,00

 

 

45.

Troškovi premije osiguranja

 

263.764,05

 

 

46.

Troškovi platnog prometa

42.139.57

 

 

47.

Troškovi članarine LSCS

306.300,00

 

 

48.

Troškovi poreza na imovinu

 

13.477,75

 

49.

Troškovi naknade za divljač

295.149,00

 

 

50.

Troškovi naknade za građ. zemljište

3.648,16

 

 

51.

Troškovi taksi

15.000,00

 

 

52.

Troškovi RTV pretplate

5.500,00

 

 

53.

Porez na upotrebu mot.vizila

6.114,00

 

 

54.

Troškovi administrativne takse

83.524,04

 

 

55.

Troškovi metrijalni

75.016,81

 

 

56.

Troškovi kamata

20.337,16

 

 

57.

Troškovi sitnog inventara

70.000,00

 

 

58.

Naknadno odobren rabat

22.641,18

 

 

59.

Troškovi donatorstva

35.000,00

 

 

60.

Troškovi ranijih godina

122.595,25

 

 

61.

Troškovi višeboja

135.731,50

 

 

62.

Troškovi lovačke zabave

478.698,49

 

 

63.

Troškovi obezvređenja

173.182,10

 

 

64.

Uplate za lovne karte Ministarstvu

 

1.023.000,00

 

 

65.

Troškovi unošenja fazanske divljači

 

790.000,00

 

 

 

UKUPNI RASHODI

10.664.092,79

1.523.704,95

1.097.909,80

 

Ukupni rashodi 13.285.707,54

Poslovni rezultat dobit ( tabela 1 – tabela2) 304.314,57 dinara

Lovačko udruženje je na osnovu čl. 6 Zakona o računovodstvu i reviziji, a na osnovu podataka iz finasijskog izveštaja se razvrstalo kao mikro pravno lice.


 

STANJE 31.12.2013. POTRAŽIVANJA I OBAVEZE


 


 

opis

2013 GODINA

2012 GODINA

 

 

 

Potraživanja

1.146.000,00

2.843.678,00

Stanje na računu

1.720.000,00

1.342.552,00

Oročena sredstva

2.000.000,00

847.192,00

 

 

 

Obaveze iz poslovanja

935.000,00

2.063.000,00

Ostale krat.obaveze

141.000,00

523.000,00

Obaveze za namenska sredstva

350.000,00

 

Obaveze za pdv, javne prihode i ostale obaveze

602.000,00

356.000,00


 

Lovačko udruženje Šumadija je uspešno završilo poslovanje u 2013. godini i prenelo novčana sredstva u 2014. godini u iznosu od 3.720.000,00 dinara bez uplate članarine za 2014. godinu.


 

SLUŽBA UDRUŽENJA                                       Upravni odbor
                                                                 LU "Šumadija" Kragujevac

Svetlana Radosavljević                               s.r. Milosav Zimonjić

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU