Vesti


INSTRUKCIJA U VEZI MARKIRNIH PRSLUKA

Lovačko udruženje „Šumadija“
Svetozara Markovića 17
34000 Kragujevac

 

 

 

Instrukcija za sve lovce članove LU „Šumadija“ koji učestvuju u grupnim lovovima na sitnu divljač, divlje svinje, vuka, šakala i lisicu

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o divljači i lovstvu (Sl. Glasnik RS br. 18/10) i Pravilnika o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS br. 76/11), predviđene su odgovarajuće mere bezbednosti u lovištima na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem da se opšta bezbednost u lovu poveća, odnosno da se na najmanji broj svedu rizične situacije kao posledica nestručnog rukovanjem lovačkim oružjem i nedisciplinovanog ponašanja u lovu.

 

S tim u vezi, a u skladu sa Članom 2., Stavom 1., Tačkama 9. i 10. Pravilnika o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS br. 76/11), lovačko udruženje „Šumadija“ je izvršilo nabavku obeležavajućih oznaka za sve lovce članove LU „Šumadija“, u vidu markirnih prsluka jarko narandžaste boje sa odgovarajućim znakom lovačkog udruženja „Šumadija“.

 

U skladu sa Članom 4., Stavom 1., Tačkom 13. Pravilnika o merama bezbednosti u lovištu (Sl. Glasnik RS br. 76/11), svi lovci/učesnici u lovu su dužni „...da na sebi imaju odgovarajuću obeležavajuću oznaku (traku na kapi ili kapu ili prsluk ili obeležje na ramenom delu prsluka ili jakne) koja je jarke narandžaste, žute, ljubičaste ili crvene boje...“.

 

Na osnovu svega gore navedenog, svi lovci, članovi LU „Šumadija“ koji će učestvovati u lovovima na sitnu divljač, divlje svinje, vuka, šakala i lisice, preuzeće za njih nabavljene markirne prsluke, koje su dužni da nose na sebi prilikom dolaska na zborno mesto i u toku trajanja lova. U suprotnom, neće imati pravo da tog dana učestvuju u lovu, odnosno biće udaljeni sa zbornog mesta bez unošenja u dozvolu.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU