Vesti


Izborna Skupština 26.11.2015.godine

Na osnovu člana 14. Statuta LU "Šumadija" i člana 3. Poslovnika o radu Skupštine udruženja zakazujem konstituivnu sednicu Skupštine udruženja za koju predlažem sledeći:

 

D N E V N I    R E D

 

 

1.Izbor članova Verifikacione komisije

( Verifikaciona komisija od 5 članova bira se iz redova članova Skupštine novog saziva )

2.Verifikacija mandata članova Skupštine na osnovu predloga Verifikacione komisije.

3.Upoznavanje sa izveštajem Izborne komisije i listom kandidata za izbor na Izbornoj skupštini.

            ( o izveštaju i listi kandidata se ne glasa )

4. Izbor Komisije za sprovođenje tajnog glasanja

            ( broji 5 članova , iz redova članova skupštine novog saziva )

5. Izbor Predsednika Skupštine

            ( izbor se po pravilu obavlja tajnim glasanjem ukoliko Skupština ne odluči da se glasanje obavi javno )

6. Izbor Predsednika udruženja

            ( izbor se obavlja tajnim glasanjem )

            7. Izbor zamenika Predsednika udruženja

            ( na predlog Predsednika udruženja izbor se obavlja tajnim glasanjem )

8. Izbor članova Upravnog odbora udruženja

            ( na predlog Predsednika udruženja biraju se 7 članova tajnim glasanjem )

9. Izbor članova Nadzornog odbora

            ( biraju se 5 članova tajnim glasanjem

          10. Izbor članova Disciplinske komisije

            ( biraju se 5 članova tajnim glasanjem )

          11. Izbor Sekretara udruženja

            ( izbor se po pravilu obavlja tajnim glasanjem ukoliko Skupština ne odluči da se glasanje obavi javno )

 

Skupština će se održati dana 26.11.2015 godine ( četvrtak ) sa početkom u 16 časova u prostorijama doma – fazanerija u Šumaricama.

 

Prisustvo je obavezno o mogućem izostanku prijaviti se službi udruženja.

 

                                                                       

 

                                                                       Predsednik skupštine

 

                                                                                        Goran  Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU