Vesti


Izveštaj o prijemu i ispuštanju fazanskih pilića

IZVEŠTAJ O PRIJEMU I ISPUŠTANJU FAZANSKIH PILIĆA

 

Prihvatilište

Datum prijema

Količina fazančića

Količina koncentrata

 

Ispušteni dana

Količina ispuštenih fazančića

Lužnice

24.06.2014.

280

150

27.07.2014.

274

Čumić

24.06.2014.

440

200

08.03.14

405

Pajazitovo

24.06.2014.

280

100

 

 

Resnik

25.06.2014.

300

150

20.07.2014.

264

N.Milanovac

25.06.2014.

400

200

17.07.2014.

390

Jovanovac

25.06.2014.

300

150

18.07.2014.

288

G.Komarice

29.06.2014.

100

50

 

 

D.Komarice

29.06.2014.

100

50

08.03.14

98

D.Sabanta

29.06.2014.

200

100

20.07.2014.

192

V.Sugubina

29.06.2014.

120

50

26.07.2014.

110

G.Sabanta

29.06.2014.

200

100

26.07.2014.

190

Goločelo

29.06.2014.

280

150+200

 

 

V.Pčelice

29.07.2014.

210

150

 

 

Bukorovac

29.07.2014.

277

150

 

 

V.Sugubina

29.07.2014.

105

50

 

 

Rogojevac

29.07.2014.

306

150

 

 

Šljivovac

29.07.2014.

102

50

 

 

Ukupno:

 

4000

2200

 

 

 

 

Dana: 07.08.2014.godine

 

Stručna služba LU ''Šumadija'', Kragujevac

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU