Vesti


Kalendar takmičenja "Šumadijske lige"

Lovački savez Srbije
Lovački savez Centralne Srbije
Glineni golubovi trap
Šumadijska liga
Komesar lige
15.05.2016. godine
K r a g u j e v a c


LOVAČKIM UDRUŽENJIMA: S V I M A
ČLANOVIMA ŠUMADIJSKE LIGE

Z A P I S N I K


Sa sastanka ''Šumadijske lige'' održanog u Kragujevcu dana 13.05.2016. godine, sa početkom u 18,00 časova sa sledećim:

D N E V N I M       R E D O M:

1. Određivanje kalendara takmičenja za 2016. godinu
2. Aktuelna problematika u ligi
3. Razno


1. U okviru prve tačke dnevnog reda određen je kalendar takmičenja za 2016. godinu i to:

Dana 12.06.2016. godine odžaće se prvo kolo u Ježevici. Domaćin je LU ''Rade Joksić'' iz Ježevice.

Dana 26.06.2016. godine odžaće se drugo kolo u Topoli. Domaćin je LU ''KARAĐORĐE'' iz Topole.

Dana 03.07.2016. godine odžaće se treće kolo u Kragujevcu.

Dana 14.08.2016. godine odžaće se četvrto kolo u Kraljevu. Domaćin je LU ''KRALjEVO'' iz Kraljeva na strelištu Bapsko polje.

Dana 21.08.2016. godine odžaće se peto kolo u Kragujevcu. Domaćin je LU ''ŠUMADIJA'' iz Kragujevca na strelištu Vinjišta.

 

Obaveštavate se radi znanja.

 

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.
K r a g u j e v a c

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU