Vesti


Kalendar takmičenja Šumadijske lige 2015

LOVAČKIM UDRUŽENJIMA
ČLANOVIMA ŠUMADIJSKE LIGE

Z A P I S N I K


Sa sastanka ''Šumadijske lige'' održanog u Kragujevcu  dana 11.05.2015. godine, sa početkom u 18,00 časova sa sledećim:

D N E V N I M    R E D O M:

1. Određivanje kalendara takmičenja za 2015. godinu
2. Aktuelna problematika u ligi
3. Razno


    1.) U okviru prve tačke dnevnog reda određen je kalendar takmičenja za 2015. godinu i to:

Dana 14.06.2015. godine odžaće se prvo kolo u Ježevici. Domaćin je L.U. ''Rade Joksić'' iz Ježevice.

Dana 21.06.2015. godine odžaće se drugo kolo u Čačku. Domaćin je L.U. ''ČAČAK'' iz Čačka – na strelištu Vinjišta (Kragujevac).

Dana 28.06.2015. godine odžaće se treće kolo u Topoli. Domaćin je L.U. ''KARAĐORĐE'' iz Topole.

Dana 16.08.2015. godine odžaće se četvrto kolo u Kraljevu. Domaćin je L.U. ''KRALJEVO'' iz Kraljeva na strelištu Bapsko polje.

Dana 23.08.2015. godine odžaće se peto kolo u Kragujevcu. Domaćin je L.U. ''ŠUMADIJA'' iz Kragujevca na strelištu Vinjišta.

Obaveštavate se radi znanja.

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.
K r a g u j e v a c

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU