Vesti


KALENDAR TAKMIČENJA "ŠUMADIJSKE LIGE"

Sastanak u Kragujevcu, 12.05.2017. godineSa sastanka ''Šumadijske lige'' održanog u Kragujevcu dana 12.05.2017. godine, sa početkom u 18,00 časova sa sledećim:


D N E V N I M     R E D O M:

- Određivanje kalendara takmičenja za 2017. godinu

- Aktuelna problematika u ligi

- Razno

 

Sastanku su prisustvovali članovih sledećih LU: Šumadija – Kragujevac, Karađorđe – Topola, Kraljevo – Kraljevo, Rade Joksić – Ježevica, Radiša Poštić – Mrčajevci, Dragačevo – Guča, Trstenik – Trstenik i Branko Đonović – Arilje.

 

1.) U okviru prve tačke dnevnog reda određen je kalendar takmičenja za 2017. godinu i to:

Dana 04.06.2017. godine odžaće se prvo kolo u Ježevici. Domaćin je L.U. ''Rade Joksić'' iz Ježevice.

Dana 11.06.2017. godine održaće se drugo kolo u Mrčajevcima. Domaćin je L.U. ''Radiša Poštić'' iz Mrčajevaca.

Dana 06.08.2017. godine održaće se treće kolo u Topoli. Domaćin je L.U. ''KARAĐORĐE'' iz Topole.

Dana 13.08.2017. godine održaće se četvrto kolo u Kraljevu. Domaćin je L.U. ''KRALJEVO'' iz Kraljeva na strelištu Bapsko polje.

Dana 20.08.2017. godine održaće se peto kolo u Guči. Domaćin je L.U. ''Dragačevo'' iz Guče.

Dana 27.08.2017. godine održaće se šesto kolo u Kragujevcu. Domaćin je L.U. ''ŠUMADIJA'' iz Kragujevca na strelištu Vinjišta.

 

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.

K r a g u j e v a c

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU