Vesti


Novi broj platnog računa

OD 26.04.2019. GODINE UPLATE ČLANARINE I ODSTRELA DIVLJAČI I SVE PLATNE TRANSAKCIJE, UPLAĆUJU SE NA NOVI BROJ PLATNOG RAČUNA:

325 9500600056321 61

(UMESTO 355104069391- STARI BROJ PLATNOG RAČUNA),

ZBOG PRIPAJANJA VOJVOĐANSKE BANKE OTP BANCI a.d. Novi Sad

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU