Vesti


Novi predsednik Skupštine LU ’’Šumadija’’ Kragujevac

U skladu sa članom 18. Statuta lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ Kragujevac, na sednici Skupštine Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’Kragujevac  održanoj 22.01.2013.godine u Kragujevcu, doneta je:

 

ODLUKA

 

o izboru Predsenika Skupštine LU ‘’Šumadija’’Kragujevac Radovanović Gorana

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU