Vesti


OBAVEŠTENJE: Lekarski pregled i uplata članarine

1. Lovačko udruženje "Šumadija" je potpisalo ugovor o pružanju usluga sa Domom zdravlja Kragujevac,  iz delatnosti - lekarski pregledi vazano za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica  tj. lovaca - članova korisnika usluga za držanje i nošenje oružja.

Pregledi vrše u bivšem ATD-u Dom zdravlja ul Zmaj Jovina b.b. Kragujevac

Obaveze lovaca su sledeće:

- da pre otpočinjanja pregleda svaki lovac plati za sebe ugovoreni iznos od 2.755,00 dinara - pregled i taksu od 245,00 dinara na kasi u prostorijama Doma zdravlja;

- da se svi članovi pojave na preglede u dogovorenom roku u 07:30 časova;

- Dom zdravlja će dnevno pregledati do 5 lovaca, a po prethodnoj najavi Udruženja na 2 dana pre planiranog termina .

- Istog dana po obavljenom  pregledu, posle 11,00 časova se izdaju uverenja.

Lovci se mogu javiti na telefon Udruženja 034-333-100 i 034- 337-519

 

2. Obaveštavaju se lovci da sve uplate vezane za Udruženje: članarinu, uplate za meso i trofeje odstreljene divljači i ostalo , mogu uplatititi u Direktnoj banci (bivša Kredi banka) na račun  Lovačko udruženja "Šumadija", Kragujevac  kod iste- 150-2344-90 bez naplate provizije za izvršene uplate.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU