Vesti


Odluka i Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Na sednici Upravnog odbora Lovačkog Udruženja ’’ Šuamdija’’ , Kragujevac , održanoj dana 07.08.2014. godine , a na osnovu člana 34,  Statuta Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , Kragujevac  ,Upravni odbor donosi odluku:

 


ODLUKA 

 

1. Prihvata se predlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora – proizvodnih kapacitete na fazaneriji u Šmaricama u formi kako je predloženo od strane advokatske kancelarije i usaglašeno sa budućim zakupcem .
2. Ovlašćuje se Predsednik UO LU ''Šumadija'', Zimonjić Milosav da u ime Udruženja potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora - proizvodnih kapacitete na lokaciji na fazaneriji u Šumaricama sa SZTR ''Tomović'' iz Kragujevca .
3. Početak zakupnog perioda po Ugovoru teče od 01.08.2014. godine, a period trajanja je pet (5) godina.
  sastavni deo oodluke je kopija Ugovora o zakupu poslovnog prostora   broj 267od 07.08.2014. godine.

 

       LU ’’Šumadija’’
       s.r.Zimonjić Milosav

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU