Vesti


Odluka o raspisivanju redovnih izbora

Na osnovu člana 13 Statuta LU ''Šumadija'' , Kragujevac  dana 23.10.2015.godine Predsednik Skupštine LU ''Šumadija'' ; Kragujevac  donosi sledeću :

O D L U K U

o raspisivanju redovnih izbora u Lovačkom udruženju .U trenutku raspisivanja izbora LU ''Šumadija'' broji 1021 člana sa pravom da učestvuje u izborima.

 Po sekcijama :

Vodojaža -115
Kremenac - 63
Trešnjevak - 38
Crni vrh - 54
Žeželj - 184
Parlog - 53
Osaonica - 58
Cerjak - 115
Sobovica - 175
Uglješnica - 85
Rujevica - 81

Način , kriterijumi i tok sprovođenja izbora biće naknadno određeni Skupštinskom odlukom  o načinu sprovođenja izbora na Skupštini zakazanoj 29.10.2015. godine

Prilog : Izveštaj stručne službe o broju lovaca po naseljenim mestima i po sekcijama  sa pravom glasa na dan raspisivanja izbora

 

                                               Predsednik Skupštine LU  '' Šumadija'' Kragujevac

                                                                       Goran  Radovanović

 

BROJ ČLANOVA PO SEKCIJAMA I NASELJENIM MESTIMA U LU ''ŠUAMDIJA'' U LOVNOJ 2015/2016. GODINI

 

 

SEKCIJA

NASELJENO MESTO

BROJ ČLANOVA

 

VODOJAŽA - 115

GROŠNICA

47

A.LIVADE

35

KORIĆANI

12

ERDEČ

21

 

KREMENAC - 63

VINJIŠTA

8

GOLOČELO

32

ĐURISELO

8

DRAGOBRAĆA

15

TREŠNJEVAK -38

TREŠNJEVAK

38

CRNI VRH - 54

VELIKE PČELICE

27

DULENE

27

 

 

 

 

ŽEŽELj - 184

D.SABANTA

24

G.SABANTA

36

V.SUGUBINE

14

ŽDRALJICA

20

BUKOROVAC

23

JABUČJE

7

ILIĆEVO

17

TEFERIČ

11

BALjKOVAC

32

 

PARLOG -53

G.KOMARICE

15

MARŠIĆ

25

KORMAN

13

OSAONICA- 58

D.KOMARICE

34

BOTUNJE

24

 

 

CERJAK -115

RESNIK

25

N.MILANOVAC

37

JOVANOVAC

29

PETROVAC

10

CVETOJEVAC

14

 

 

SOBOVICA - 175

DESIMIROVAC

30

CEROVAC

8

OPORNICA

9

G.JARUŠICE

18

LUŽNICE

47

ČUMIĆ

63

 

 

 

UGLJEŠNICA - 85

G.GRBICE

17

D.GRBICE

19

ŠLJIVOVAC

13

POSKURICE

7

MIRONIĆ

9

SELIŠTE

10

PAJAZITOVO

10

 

 

RUJEVICA -81

DRENOVAC

15

M.PČELICE

18

DIVOSTIN

7

DRAČA

6

KUTLOVO

12

ROGOJEVAC

23

 

 

1021 ukupan broj uplaćenih članarina zaključno sa 23.10.2015.godine

Broj lovaca koji ostvaruju pravo na 1 člana skupštine : 30,93~ 31

 

 

 

 

Kragujevac 23.10.2015.godine Stručna služba LU ''Šumadija''

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU