Vesti


ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA LOVNU 2016/2017. GODINU

Skupština  Lovačkog udruženja ‘’ Šumadija’’ Kragujevac na svojoj sednici od dana 01.03.2016. godine na osnovu člana 11 . i  člana 20 . Statuta udruženja donela je :

ODLUKU

O VISINI ČLANARINE ZA LOVNU 2016/2017. GODINU

 

 

REDOVNI ČLANOVI uplaćuju članarinu u iznosu od 10.500,00 dinara.

Uplata članarine vršiće se u četiri  rate zaključno sa 30.04.2016. godine :

 

I rata do 31.01.2016. godine u iznosu 2.500,00 dinara
II rata do 29.02.2016. godine u iznosu 2.500,00 dinara
III rata do 31.03.2016. godine u iznosu 2.750,00 dinara
IV rata do 30.04.2016. godine u iznosu 2.750,00 dinara 

    

- za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca :mart, april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%
- sve neizmirene uplate od 01.05.2016.godine obaveze se  uvećavaju  10% za svaki mesec , a najviše  do iznosa 12. 600,00 dinara

 

NOVI ČLANOVI koji se prvi put učlanjuju u Lovačko udruženje ’’Šumadija’’uplaćuju članarinu u iznosu 12.600,00 dinara

 

POVRATNICI  lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja  ’’Šumadija’’a koji su napravili pauzu u uplati članarine od 2 lovne godine  , uplaćuju članarinu od 12.000,00 dinara.

 

POČASNI ČLANOVI plaćaju  članarinu 30% od iznosa članirine  za redovnog člana što iznosi 3.150,00 dinara,  plus naknadu za lovnu kartu i članarinu LSCS , do kraja aprila 2016. godine

 

STAROSNI ČLNOVI plaćaju  članarinu 50% od  iznosa  članirine  za redovnog člana što iznosi  5.250,00 plus naknadu za lovnu kartu i članarinu LSCS , do kraja aprila 2016. godine

 

POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne  žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .

 

PRIPRAVNICI u lovnoj 2016/2017 godini plaćaju 4.500,00 dinara  na ime organizovanja teorijsko - praktične obuke i organizovanja polaganja lovačkog ispita  a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi 10.500,00 dinara.

 

ŽENE LOVCI   plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte  .

 

Članovi LU ’’Šumadija’’ su u obavezi da odrade:

Tri ( 3) obavezne radne dnevnice po izboru  od predloženih radnih dnevnica KOJE SE NAVODE U OVOJ ODLUCI.

 

PREDLOŽENE RADNE OBAVEZE:

 

1. Izrada dve hranilice za sitnu divljač: 1 dnevnica
2. Popuna dve hranilice za sitnu divljač količinom od 40 kg sopstvene zrnaste hrane je: 1 dnevnica
3. Hranilište za divlju svinju - srnu - 1 dnevnica
4. Dežurstvo kod prihvatilišta za fazansku pilad
5. Popuna hranilišta za divlje svinje - srne 40 kg sopstvene hrane

 

OD IZNOSA ČLANARINE KOJU UPLAĆUJU REDOVNI ČLANOVI UDRUŽENJA VRŠI SE POVRAĆAJ SEKCIJAMA UDRUŽENJA U IZNOSU OD 2.000,00 DINARA PO REDOVNOM ČLANU SEKCIJE NA IME IZGRADNJE LOVNO-TEHNIČKIH OBJEKATA I LOVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU SEKCIJE PO PREDLOGU SAVETA SEKCIJE I ODLUCI UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA.

 

Br. 87/16

Predsednik Skupštine
Goran Radovanović

                                                                       

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU