Vesti


ODLUKA SKUPŠTINE 22.01.2013.godine

U skladu sa članom 11. Statuta lovačkog udruženja ’’ Šumadija’’ Kragujevac, na sednici Skupštine lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ Kragujevac održanoj 22.01.2013.godine u Kragujevcu, doneta je:

 

ODLUKA

 

  ČLANARINA ZA LOVNU 2013/2014.godinu

 

Članarina za REDOVNE ČLANOVE IZNOSI  9.0000,00 DINARA

Uplata članarine vršiće se u pet  rata zaključno sa 30.04.2013. godine :

 

I rata do 31.12.2012. godine u iznosu 2.000,00 dinara

II rata do 31.01.2013. godine u iznosu 2.000,00 dinara

III rata do 28.02.2013. godine u iznosu 2.000,00 dinara

IV rata do 31.03.2013. godine u iznosu 2.000,00 dinara

V rata do 30.04.2013. godine u iznosu 1.000,00 dinara

 

      -     uplata do 31.01.2013. godine je u fiksnom iznosu            - nema uvećanja

  • za sve iznose koji se ne uplate u roku ( kraj meseca: februar, mart, april) vršiće se uvećanje iznosa za 10%mesečno ( bez kamate na kamatu)

 

NOVI ČLANOVI koji se prvi put učlanuju u Lovačko udruženje ’’Šumadija’’uplaćuju članarinu u iznosu 15.000,00 dinara do 30.04.2012.godine, od 01.05.2013.godine iznos se uvećava za 10% za svaki mesec do upate

 

POVRATNICI  lovci koji su već bili članovi Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , uplaćaju članarinu od 12.000,00 dinara do 30.04.2012.godine , od 01.05.2013.godine iznos se uvećava za 10% za svaki mesec do upate

POČASNI ČLANOVI plaćaju  članarinu 5.000,00 dinara , do kraja aprila 2012. godine, od 01.05.2013.godine iznos se uvećava za 10% za svaki mesec do upate.

POMAŽUĆI ČLANOVI , koji ne  žele da prekinu članstvo u udruženju plaćaju članarinu u iznosu 4.000,00 dinara .

PRIPRAVNICI u narednoj godini plaćaju 4.000,00 dinara do polaganja na ime troškova ( knjige , troškovi polaganja, diplome ) a po položenom lovačkom ispitu uplaćuju članarinu kao redovni članovi .

ŽENE LOVCI   plaćaju članarinu u vrednosti lovne karte  .

 

Članovi LU ’’Šumadija’’ su u obavezi da odrade:

  • Tri ( 3) dnevnice u lovištu
  • (1) učešće u lovu na predatore

 

U slučaju nemogućnosti odrađivanja dnevnice uplaćuje se 1.500,00 dinara do 31.03.2013.godine, po isteku ovog roka dnevnica se uvećava 10% mesečno.

 

                                                                                             

                                                                                  Predsednik Skupštine LU ’’Šumadija’’

                                                                                                Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU