Vesti


Odluke Disciplinske komisije

DISCIPLINSKA KOMISIJA


1. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti  Slaviše Ivanovića , lovačke sekcije ''Sobovica'' ,zbog povrede lakše lovačke odgovornosti,člana 8 stav 2 točka 16.Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac  ( obavljanje lova predatora na način suprotan aktima Udruženja i propisima o lovstvu ),  na taj način što je odstrelio šakala na način suprotan aktima Udrženja i propisima o lovstvu jer za to nije izdata dozvola.Dana 05.12.2013.godine  nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija  donosi odluku :
Da je Slaviša Ivanović , od oca Milinka , rođen 01.05.1985.godine u Kragujevcu poseduje JMBG  0105985720041, sa stanom u selu Gornje Jarušice ,član lovačke sekcije Sobovica proglašava ga  ODGOVORNIM i izriče mu se disciplinska mera : OPOMENA


2. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti Aksentijević Vučka  , lovačke sekcije ''Vodojaža'' ,zbog teže lovačke povrede, člana 9 stav 2 točka 11 .Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac ,(svako postupanje u lovu na krupnu divljač mimo načina propisanog  propisima o lovstvu)na taj način što je dana 20.01.2013.godine u toku  lova na krupnu divljač postupio mimo pravilnika – uputstvo o lovu na divlje svinje i u Adžinim livadama , u mestu ''Donja mala'' na potezu ''Buk'' odstrelio jedno srneće grlo .Dana 26.12.2013.godine nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija  donosi odluku :
Da je Aksentijević Vučko , od oca Vukote rođen 05.04.1958.godine u Novom Pazaru poseduje JMBG 0504958720015, sa stanom u Kragujevcu , ulica Aleksandra Bjelića broj 7, član lovačke sekcije '' Vodojaža'' proglaša ga  ODGOVORNIM i izriče mu se disciplinsa mera :Zabrana lova u trajanju od dve ( 2 ) godine.

3. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti Stevanović Gorjana , lovačke sekcije ''Žeželj'' , zbog povrede teže lovačke odgovornosti, iz člana 9 stav 2 točka 11 .Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac ,dana 26.12.2013. godine nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija  donosi odluku 
Da  Stevanović Gorjan rođen 23.02.1960.godine u Kragujevcu poseduje JMBG  2302960720052, sa stanom u Kragujevcu , ulica Martina Lutera Kinga broj 9 , član lovačke sekcije ''Žeželj''  nije odgovoran , zbog čega se OSLOBAĐA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI.

4. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti Đorđević Nebojše , lovačke sekcije ''Žeželj'' , zbog povrede lakše lovačke odgovornosti, iz člana 8 stav 2 točka 4 .Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac , ( Nepristojan , uvredljiv i nekorektan odnos prema drugom članu Udruženja , organu Udruženja , kao i prema fizičkim i pravnim licima, ne članovima Udruženja za vreme lova u lovištu) na taj način što se 15.06.2013. godine na zbornom mestu neposredno pred početak lova na krupnu divljač – srndaća nepristojno , uvredljivo i nekorektno odnosio prema kordinatoru lova na srneću divljač Popović Milanu . Dana 28.01.2014. godine nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija  donosi odluku
Da  je Đorđević Nebojša rođen 10.05.1976.godine u Prokuplju poseduje JMBG  1005976720062, sa stanom u Kragujevcu , ulica Stojana Ljubića broj 16 , član lovačke sekcije ''Žeželj''   , zbog čega se proglašava  ODGOVORNIM i izriče mu se disciplinska mera JAVNA OPOMENA

5. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti  Marko Sekulić , lovačke sekcije ''Sobovica'' ,zbog povrede teže lovačke odgovornosti  iz člana 9 stav 2 točka 11,13,17 i 23.Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac  ( svako postupanje u lovu mimo načina propisanog propisima o lovstvu  ) na taj način što je dana 03.11.2013.godine postupio mimo propisa o lovstvu , lovio srneću divljač u lovištu za vreme lovostaja ,  dana 04.03.2014.godine  nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija donosi odluku
Da je Marko Sekulić , od oca Milije , rođen  02.04.1981..godine u Kragujevcu poseduje JMBG 204981720010, sa stanom u Čumiću, član lovačke sekcije '' Sobovica '' proglaša ga ODGOVORNIM i izriče mu se disciplinsa mera :Zabrana lova u trajanju od tri ( 3 ) godine.

6. Na osnovu člana 26. člana 27. i člana 28 Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' – Kragujevac u predmetu disciplinske dgovornosti  Ljubiše Stepanovića  , lovačke sekcije ''Sobovica'' ,zbog  povrede teže lovačke odgovornosti  iz člana  9 stav 2 točka 25 .Pravilnika o disciplinskoj i materjalnoj odgovornosti članova i radnika LU ''Šumadija'' -Kragujevac  ( Izvršenje krivičnog dela ili prekršaja iz oblasti lovstva po zakonima RS ) što je dana 08.08.2013. godine u lovu na prepelice , ne poštujući mere bezbednosti predviđene uputstvom o grupnom lovu na prepelice , prilikom pokušaja odstrela prepelice , nehotice povredio Zorana Blagojevića , što je imalo za posledicu povredu levog oka , dana 25.03.2014. godine nakon zaključene rasprave , većanja i glasanja Disciplinska komisija donosi odluku

Da je Ljubiša Stepanović  , od oca Dušana , rođen  18.02.1963.godine u Kragujevcu poseduje JMBG 1802963720060, sa stanom u Kragujevcu, član lovačke sekcije '' Sobovica '' proglaša ga ODGOVORNIM i izriče mu se disciplinsa mera :Zabrana lova u trajanju od   šest ( 6 ) meseci.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU