Vesti


Održan sastanak "Šumadijske lige"

Lovački savez Srbije
Glineni golubovi trap
Šumadijska liga
Komesar lige
13.05.2019. godine
K r a g u j e v a c

LOVAČKIM UDRUŽENJIMA: S V I M A

ČLANOVIMA ŠUMADIJSKE LIGE

 

Z A P I S N I K

Sa sastanka ''Šumadijske lige'' održanog u Kragujevcu dana 13.05.2019. godine, sa početkom u 18,00 časova sa sledećim:

D N E V N I M    R E D O M:

Određivanje kalendara takmičenja za 2019. godinu

Aktuelna problematika u ligi

Razno

 

Sastanku su prisustvovali članovih sledećih LU: Šumadija – Kragujevac, Karađorđe – Topola, Kraljevo – Kraljevo, Rade Joksić – Ježevica, Radiša Poštić – Mrčajevci, Čačak – Čačak, Trstenik – Trstenik, Branko Đonović – Arilje i Srebrnica – Stragari.

 

1.) U okviru prve tačke dnevnog reda određen je kalendar takmičenja za 2019. godinu i to:

Dana 02.06.2019. godine odžaće se prvo kolo u Ježevici. Domaćin je L.U. ''Rade Joksić'' iz Ježevice.

Dana 09.06.2019. godine odžaće se drugo kolo u Topoli. Domaćin je L.U. ''KARAĐORĐE'' iz Topole na strelištu u Ovsištu.

Dana 16.06.2019. godine odžaće se treće kolo u Čačku. Domaćin je L.U. ''Branko Đonović'' iz Arilja i LU ''Čačak'' iz Čačka.

Dana 21.07.2019. godine odžaće se četvrto kolo u Blaznavi. Domaćin je L.U. ''KARAĐORĐE'' iz Topole.

Dana 11.08.2019. godine odžaće se peto kolo u Stragarima. Domaćin je L.U. ''Srebrnica'' iz Stragara.

Dana 18.08.2019. godine odžaće se šesto kolo u Kraljevu. Domaćin je L.U. ''KRALJEVO'' iz Kraljeva.

Dana 25.08.2019. godine odžaće se sedmo kolo u Kragujevcu. Domaćin je L.U. ''ŠUMADIJA'' iz Kragujevca na strelištu Vinjišta.

Obaveštavate se radi znanja.

Komesar Šumadijske lige:

Maksimović Zoran s.r.
K r a g u j e v a c

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU