Vesti


ODRŽANA SKUPŠTINA LU “ŠUMADIJA“

Po mnogim aktivnostima i obavljenim poslovima, 2014. godina, prema oceni članova Skupštine Lovačkog udruženja „Šumadija“ u Kragujevcu, smatra se jednom od najuspešnijih u poslednjoj deceniji.

Skupština LU Oko 1.200 lovaca, zajedno sa upravom, značajna su pokretačka snaga i čini se da nema zadatka koji lovci Kragujevca ne bi uspešno obavili.

U lovištu „Lepenica“, izgrađeno je oko sto novih prihvatilišta, čeka, hranilišta i drugih lovno-tehničkih objekata. Skupština LU Nabavljena su dva terenska vozila. Adaptiran i dograđen Lovački dom u Šumaricama. A, unos divljači u lovište i prihrana su jedan od najprečih zadataka lovaca.
Doneta je odluka da članarina u narednoj lovnoj godini iznosi 9.500,00 dinara, što će se platiti u četiri rate, a i svaki lovac je u obavezi da odradi četiri dnevnice u lovištu. Od članarine, po 1.000 dinara, biće vraćeno lovcima za radove u sekcijama.
Na ovoj sednici proglašeni su počasni i starosni lovci, izabrana dva nova člana Nadzornog odbora i prihvaćedni izveštaji o radu, kako Nadzornog odbora i Disciplinske komisije tako i Upravnog odbora sa finansijskim izveštajem za jedanaest meseci 2014. godine.
                                                                                                    S. M.

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU