Vesti


OGLAS ZA PRODAJU OPREME

Na osnovu Odluke Upravnog odbora , a po predlogu Komisije za popis nekretnina, opreme i sitnog inventara Lovačko udruženje Šumadija, Kragujevac raspisuje :

                                                                   O  G  L  A  S

                                       za prodaju opreme koja je stavljena van upotrebe

Mešaona za hranu početna cena u €    220
Prikolica za frezu početna cena u €    40
Freza IMT 506    početna cena u €    60
Kosačica neipravna ALCO   početna cena u €    15

                              
Uplata kupoprodajne cene biće obračunata po srednjem kursu NBS u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

               Opremu možete pogledati na fazaneriji u Šumaricama Lovačka b.b. tel. 034-6357-497

               O datumu, mestu i vremenu otvaranja ponuda svi zainteresovani biće obavešteni preko sajta Udruženja.

 Krajnji rok za podnošenje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja na sajtu Udruženja.

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće objavljena na sajtu Udruženja.

Ponude dostaviti u zatvorenom i zapečaćenom kovertu na adresu Svetozara Markovića 17 34000 Kragujevac, sa naznakom „ Ne otvarati“                                           

 

                                                Adresa sajta : www.lusumadija.rs         TELEFON : 034-333-100

 

                                                                                                        Lovačko udruženje Šumadija

                                                                                                        Zastupnik :Milosav Zimonjić

              

 

              

 

 

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU