Vesti


ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА ''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА

''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

Ловачко удружење''Шумадија'' Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, Светозара Марковића 17, објављује продају службеног возила (  власник).

Основни подаци о возилу :

 • Регистарска ознака:KG 095 SK
 • Датум прве регистрације-17.03.2004.
 • Година производње:2004
 • Марка: HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI 4ˣ4 са редуктором
 • Боја: сива металик
 • Број шасије :KMHNM81XP4U129746
 • Број мотора:J3860096
 • СНАГА МОТОРА 110 KW
 • КАТЕГОРИЈА : ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
 • ПОГОНСКО ГОРИВО : ДИЗЕЛ
 • Број места за седење : 5 ,број осовина :2, запремина мотора 2902, Маса:1960.
 • Број саобраћајне дозволе:1629446
 • Серијски број: 81697d000057c8
 • Регистрован : 12.08.2020.
 • Дана 04.07.2019 урађен редован сервис на 259300 пређених километара
 • Пређена километража 263217
 • Ауто потпуно у исправном стању

НАЧИН ПРОДАЈЕ: Продаја се врши путем поступка прикупљања затворених понуда , које се достављају Комисији, која спроводи поступак прикупљања и разматрања понуда. Сви заинтересовани купци могу погледати возило, сваког радног дана од 09-15 часова, на фазанерији у Шумарицама, на адреси Ловачка број 2 у Крагујевцу након претходне најаве контакт особи  на телефон : 034/ 333-100 или 065/20-40-908. Возило се продаје у виђеном стању и накнадне рекламације се неће уважавати.

УСЛОВИ ПРОДАЈЕ:Право учешћа у поступку продаје  путем затворених понуда  имају сва правна и физичка лица којима је понуда прослеђена.

Понуде се достављају у затвореној коверти  директно или поштом на адресу Удружења са назнаком :НЕ ОТВАРАТИ-ЗА КОМИСИЈУ У ПОСТУПКУ ПРОДАЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА.

У понуди читко доставити личне податке понуђача: Име и Презиме, адресу , ЈМБГ и контакт телефон.

Купац који буде одабран као најуспешнији дужан је приступити закључењу уговора о купопродаји и уплатити пуни износ купопродајне цене  у року од 3 дана од потписивања и овере  уговора.

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

Рок за доставу понуда је 27.09.2019. године до 14 часова на адресу : Светозара Марковића 17, 34000 Крагујевац.

Почетна цена за продају службеног возила је 410.000,00 динара. Критеријум за вредновање понуда је највиша понуђена цена возила. У случају да стигну две или више понуда са истом ценом, предност има понуђач који је раније доставио понуду.

Све додатне информације  могу се добити на број 034/333-100 или путем Е маил адресе: lovcisumadije@gmail.com

У Kragujevcu 10.09.2019.године

Комисија за продају службеног возила:

Милован Бошковић

Владимир Пејковић

Милош Вукојичић

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU