Vesti


POČETAK LOVA NA SRNEĆU DIVLJAČ

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA O POČETKU LOVA NA SRNEĆU DIVLJAČ
ZA LOVCE ČLANOVE UDRUŽENJA - REDOVAN LOV -
U LOVIŠTU „LEPENICA“
Korisnik lovišta : Lovačko udruženje „Šumadija“

Lov na srneću divljač za lovce članove udruženja L.U.Šumadija, Kragujevac počinje 15.05.20115. godine.

Lov se organizuje u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, Pravilnikom o gazdovanju lovištem „Lepenica“i ostalim važećim aktima. Lov se organizuje u dva termina:

petak(veče)-subota(jutro);
subota(veče)-nedelja(jutro).

Ukoliko broj zainteresovanih lovaca na jednom lokalitetu prelazi broj planiranog odstrela i broj postojećih lovno-tehničkih objekata-čeka, prednost imaju lovci, koji na tom lokalitetu imaju izgrađene
lovno tehničke objekte.

Prijavljivanje lovaca za učešće u lovu vrši se do utorka do 16 časova. Ulazak se lovište se plaća u iznosu od 500,00 dinara po izlasku-dozvoli za lov i vrši se u udruženju.

Napomena: za termine lova na srndaća izdaju se  dve dozvole: jedna se uzima za veče, a druga za jutro. Lovac može uplatiti za celu sezonu iznos od 1.500,00 dinara za izlazak na srndaća (jednokratno). Jednokratna uplata u iznosu od 1.500,00 dinara ne podrazumeva i obavezno izdavanje dozvole za lov , već se primenjuju predloženi uslovi.

Dozvola za lov neće se izdati lovcu koji nije izmirio obaveze prema udruženju po bilo kom osnovu.

  Udruženje je za lovce članove u redovnom lovu na srndaća odobrilo popust od 70% na cene trofeja i mesa krupne divljači od punog cenovnika, i naplata se vrši na osnovu ocene prema CIC poenima iz ocenjivačkog lista.

Cenovnik se može pogledati na sajtu www.lusumadija.rs  i oglasnoj tabli udruženja.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU