Vesti


Позив за достављање понуда за извођење радова

ЛУ "ШУМАДИЈА" - КРАГУЈЕВАЦ

 

Позива све заинтересоване да доставе писмене понуде за извођење радова и то :

 

  1. Изградњу бетонског платоа димензија6 m X 20 м дебљине 10 цм

( плато се ради на већ урађеној тампонираној и уваљаноиј подлози )

На платоу је предвиђена израда 18 стопа 30/30/30 цм као подлога за носаче дрвених стубова за конструквију дрвеног трема као и три серклаж греде 3м / 0,25 за зид од гитер блока – све у горњој зони у нивоу пплатоа.

Бетонски плато се ради уз уградњу арматурне мреже.

 

  1. Израда трема од дрвене конструкције, покривка лим по избору инвеститора, на две воде , висина крајњих стубова 2м , стубова по средини крова( на две воде ) 3,5 м , изградња три зида од гитер блока дижина 3м , висина 2м. Димензија трема 6м X 20m ( по крају и на половини објекта )

Остали материјали у складу са типом и величином објекта односно димензијама и нмаменом.

 

  1. Израда жичаног кавеза по узорку који се може погледати на простору фазанерије у Шумарицама ( 15 + 15- л/д ).
  2. Израда дрвеног кавеза од водоотпорне блажујке,по узорку који се може погледати на простору фазанерије у шумарицама – 30 ком.

 

Све понуде се достављају посебно по позицијама уз посебно достављену спецификацију материјала и трошкове рада ( због могућности да инвеститор сам набавља материјал због искоришћавања одбитка ПДВ уколико понуђач није у систему ПДВ.

Ако понуђач сматра за потребним може доставити и скицу објектакоји се ради – израђује.

 

Све понуде доставити писмено у просторије удружења у ул. Светозара Марковића 17.

Телефон за контакт: 065 204 09001, 065 204 0900, 065 204 0902, 065 204 0906.

 

Понуда треба да садржи цене, рок за завршетак радова( почетак и оквирни рок ) и начин плаћања.

 

Понуде доставити закључно са 19. Априлом 2018 године.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU