Vesti


PREGLED ZBORNIH MESTA PO NASELJENIM MESTIMA ZA JESENJI LOV NA SITNU DIVLJAČ ZA 2014/2015.GODINU

PREGLED ZBORNIH MESTA PO NASELJENIM MESTIMA ZA JESENJI LOV NA SITNU DIVLJAČ ZA 2014/2015.GODINU

 

 

NASELJENA MESTA

ZBORNA MESTA

GRUPOVOĐE

ČUMIĆ

1.   Vrbovac trafo stanica

 

2.   Filijala – Klenovac

 

3.   Limovac–Markovća šuma

4.   Kostino groblje

 

 

     5.   Crvenac – raskrsnica na     reci Rači

 

 

 

1.      Milenković Miloš

      Gačić Radisav

2.      Jović Miodrag

      Savić Aleksandar

3.      Prodanović Milan

      Prodanović Ivan

4.      Petrović Milivoje

      Lazarević Slavko

5.      Prodanović Milan

      Predojević Bojan

LUŽNICE

1. Medunak

 

2. Dom

 

3.  Đorđevića kuće

1.   Radović Miloš

      Đurđević Đorđe

2.        Cvetković Nebojša

       Petrović Goran

3.        Pavlović Goarn

       Lazić Duško

CEROVAC

1. Tikina kuća

1.   Jovanović Ratko

       Miljković Slavoljub

JARUŠICE

 

 

DESIMIROVAC

1. Reka - zapis

 

 

2. Put ka strugari-Vojska

 

3.      Gluvać – Boškov Bunar

 

 

4. Babska mala – Đekića  

     bunar

1.   Mišković Dragan

      Mišković Nikola

      Bosnić Zvonko

2.   Marković Marko

        Marković Milutin

3.      Marković Janko

      Marinković Zoran

      Andrović Slobodan

4.      Babić Stefan

      Đekić Miloš

      Đekić Ivan

OPORNICA

 1.  Kod doma

1.    Vučković Nebojša

       Vujadinović Milenko

 

POSKURICE

1.      Kod česme Đokine

 

2.      Mainićki put

 

 

      1.    Dimitrijević Nebojša

             Lojanica Vladimir

      2.    Lojanica Dušan

      Topalović Zoran

ŠLJIVIVAC

  1. Šumari ispod  doma

 

 

2.   Majdan u Kitici

      ( štetočine)

 

1.      Stanojević Aleksandar

      Simić Nenad 

 

2.      Lukić Živorad

      Gavrilović Boriša

 

 

 

DONJE GRBICE

1. kod vage

 

2. Selište – ispod prodavnice

1.   Nikolić Radisav

      Matić Branko

2.   Todorčević Dragan

Todorčević Dragan -             Džigi

GORNJE GRBICE

1.  Kod spomen česme

1. Petrović Dragan

    Živković Žarko

   

 

PAJAZITOVO

1. Kod volijere

1.  Gajić Slaviša

     Todorović Dragan

MIRONIC

1. Kod Živanovića utrine

1.  Đorđević Goran

      Nikolić Zoran

DONJA SABANTA

1.  Raskrsnica kod kuće      Vasović Dragomira

 

2.   Kod kuće Jovanović

      Boška

1.      Petrović Velibor

       Milošević Milan

 

2.   Rašković  Miroslav 

      Marković Miroslav

GORNJA SABANTA

1. Jožetova livada

 

1.      Raskrsnica kod Momčilove kuće

 

1.   Bogdanović Desimir

      Blagojević Radoje

2.      Sekulić Momčilo

      Aleksić Vladan

BALJKOVAC

1. Ljupčetova livada

 

2. Šumarova kuća

1.   Pejković Vladimir

      Vukomanović Dušan

1.      Samailović Milivoje

            Jovanović Milan

 

ŽDRALJICA

1. Vodovod

1.      Borisavljević Bojan

      Vulović Zvezdan

BUKOROVAC

1. kod groblja

 

2. kod vodenice

1.      Ivanović Saša

       Jevtović Milan

2.   Milojević Miroslav

      Nikolić Miloš

      Ivanović Dragoje

ILIĆEVO

1. Lovačka kuća

1.   Milikić Dragoman

      Mostarac Goran

     

TEFERIČ

1. Poštarova kuća

 

2. Trmbaški polje laz

 

1.    Vučinić Vojislav

      Milošević Momčilo

2.      Matanović Marko

Pantović Goran

 

SUGUBINE

1. kod spomenika na

   Vučkovom putu

 za lov d. Svinja

2. Majdan n aBelom kamenu

 

1.   Petrović Ivan

            Aleksić Bojan

             Ilić Branko

      2. Petrović Ivan

            Aleksić Bojan

             Ilić Branko

JABUČJE

1. Porta

1.  Milisavljević Jovan

      Vasović Jovan

DRENOVAC

1. Višnjak

 

2. Lovačka kuća

 

1.      Nešić Slaviša

      Lazarević Andrea

2.        Milaković Saša

       Mićaković Dejan       

ROGOJEVAC

1. Volijera

 

2. Lovačka kuća

     ( lisica)

1.    Pavlović Nikola

       Mitrović Nenad

2.      Stepović Aleksandar

      Pavlović M. Dragan   

KUTLOVO

1. Duboki potok

 

2.  Izvor

 1.    Petrović Miloš

        Ilić Aleksandar

2.        Božanić  Zoran

       Đurđević Stefan

DRAČA

1. Dračko brdo

1.   Radojković Zoran

      Babić Milovan

       

DIVOSTIN

1. Flores

 1.   Stanković Željko

       Radošević Staniša 

MALE PČELICE

1. Lovačka kuća                       

1.      Aksetijević Marko

      Filipović Bojan

VELIKE PČELICE

1. Dubrava

 

2. Prokop – put za groblje

 

 

1.   Kosovac Petar

      Stević Tomislav

      Janković Nemanja

2.  Jovanović Tomislav

      Vesović Prvoslav

            Miletić Dragan           

DULENE

1. Lisarski put

 

 

 

2. Papatnjara

1.    Savić Saša

       Grebović Golub

       Ljubisavljević Zoran

       Davinić Radmilo

2.       Marković Vladan

       Marković Željko

       Marković Goran

GROŠNICA

1. Buđevčeva kuća

 

2. Milenkova lovačka kuća

  

3.        kod Belovog vinograda

 

 

1.    Đoković Dragan

       Tijanić Dragoljub

2.   Milutinović Milenko

            Milutinović Dragiša

       3.  Vidaković Dejan

            Jovanović Živan

    

ERDEČ

1.  Kod doma u Erdeču

1.      Vranić Nenad

       Radović Bojan

       Vasiljević Dušan

KORIČANI

1. Korićani kod cera

1.  Ilić Dragan

    Krasić Saša

 

 

 

ĐURISELO

1. Porta

1.   Simonović Aleksandar

      Maletić Darko

DRAGOBRAČA

1. Most kod zadružne štale

 

2. Kod Grljanove kuće

     (  divlja svinja)

1.   Petrović Miroslav

      Stojanović Boban

2.      Šarčević Živan

      Vukomanović Goran

VINJIŠTA

1.  Firgin vinograd

 

 

1.  Dimitrijević Đorđe

      Mitrović Saša

 

GOLOČELO

1. Zapis  Porta

 

2. raskrsnica puta kod Lazara Petrovića kuće

1. Bakonjić Ivan

    Blagojević Miloš

2.      Petrović Lazar

    Đorđević Mialn

          

TREŠNJEVAK

1.  lovački dom

1. Radovanović Goran

    Glišović Nenad

    Stanišić Lazar

 

PETROVAC

  1. Kod Vodenice

 

 

  2. Kod Groblja

 

1.      Betulić Vladimir

      Petrović Zoran

2.   Kostić Jugosalv

    Džudović Miloje

CVETOJEVAC

1. kod doma

 

2. Badžine Šumarice                                   

1.      Krstić Goran

       Nikčević Mitar

2.      Živadinović Goran

      Milosavljević Goran   

JOVANOVAC

1. Kuća Aca Sivka

 

2. Mirkov Bagrernjar

 

3. Miškov Bagrenjar

1. Ivan Blagojević

    Nikolić Nenad

2. Džarić Slobodan

    Gavrilović Milovan

   

2.   Arsenijević Nenad

    Ilić Marko

          

NOVI MILANOVAC

1. Popova šuma

 

2. Kod trešnje

 

3. Fazanerija                           

1. Glišić Ivan

    Milojeviuć Dragan

2.   Sretenović Radenko

      Milosav Milić

3.      Pavićević Ivan

      Pavićević Miloš        

RESNIK

1. Raskrsnica Gornja mala

 

 

2. Cerovica kod bunara

1.  Pavlović Miloš

     Živković Zlatko

    

3.      Đorđević Nebojša

     Đorđević Aleksandar

 

MARŠIĆ

1. Bubanj kod spomenika

 

2. Stara lovačka kuća

 

 

1.          Jeremić Dejan

 

2.          Simonović Nenad

 

 

 

GORNJE KOMARICE

1. kod stare prodavnice

1.  Aksentijević Prvoslav

    Radosavljević Dragan

       

 

KORMAN

1.      kod kovačnice

 

2.      Mala reka 

 

3.      Igralište 

 

 

1.      Pavlović Zlatko

      Simić Ivan

                                                                       

DONJE KOMARICE

1.  Donja Mala – kod mosta

 

2. Gornja mala – kod doma

3. Boicko brdo

4. Slobina vikendica

       1.  Stevanović Vladan

            Radovanović Rajko

       2.  Nikolić Miroslav

       3. Milunović Goran

       4.  Milivojević Zoran

BOTUNJE

1. kod Stovarišta

 

 

1.      Milosavljević Dragan

      Jovanović Dejan

 

 

                                                Predsednik UO LU ’’Šumadija’’

                                                S.R. Milosav Zimonjić

                  

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU