Vesti


Sednica Skupštine 29.10.2015.

ZAPISNIK SA  JEDANAESTE SEDNICE SKUPŠTINE LOVAČKOG UDRUŽENJA ''ŠUMADIJA'',ODRŽANE DANA 29.10.2015.GODINE

 

Jedanaesta  sednica Skupštine LU''Šumadija'' iz Kragujevca održana je dana 29.10.2015.godine , u prostorijama Lovačkog doma koja se nalazi na fazaneriji u Šumaricama , ul. Lovačka bb, sa  početkom u 16 ,00 časova .

Skupštinom, predsedava Predsednik Skupštine LU ''Šumadija'' iz Kragujevca , Radovanović Goran.

Prozivkom utvrđeno je da Skupštini prisustvuje  24 članova ( opravdano izostaju: Petrović Goran ,Marković Slavoljub,Stepanović Desko, Jovanović Živan ,Kandić Miroslav, Đuković Rajko ) , čime postoji mogućnost za punopravno odlučivanje.

Predlaže se dopuna denvnog reda koji  je usvojen:

 

DNEVNI  RED

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

2.   Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora udruženja između dve sednice
periodični finansijski izveštaj za period 01.01.2015.godine – 30.09.20105.godine
izveštaj Komisije za streljaštvo
odgovor na delegatsko pitanje sa Sednice Skupštine održane dana 29.06.2015.godine

3. Izbor Komisije za spovođenje izbora

4. Usvajanje odluke o načinu sprovođenja izbora u LU ‘’Šumadija’’ ,Kragujevac

5. Donošenje odluke o proglašenju počasnih i satrosnih članova LU ‘’Šumadija’’,Kragujevac

6. Razno


TAČKA 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine Lovačkog udruženja ''Šumadija'',Kragujevac održane dana 29.06.2015. godine.

 

TAČKA 2.

Predsednik Upravnog odbora Milosav Zimonjić podneo je izveštaj o radu Upravnog odbora između dve sednice Skupštine , o izvršenim radovima u  Udruženju kao i zadacima za naredni period.
Posle diskusije Zorana Stevanovića i Svete Madžarevića koji su pohvalili rad rukovodstva  jednoglasno je usvojen izveštaj Upravnog Odbora sa finiansijskim izveštajem za period 01.01.2015.godine -30.09.2015.godine.


TAČKA 3.

Nakon diskusije i dodatnih objašnjenja Čekanović Saše ,Timotijević Zorana ,Đusić Slobodana, Guberinić Dragana Skupština je donela odluku na osnovu pristiglih predloga iz sekcija i ukupnog sastava skupštine o izaberu Izborne komisije :


1. Milivojević Zoran iz sekcije Osaonica , stara će se o izborima u sekcijama: Osaonica , Cerjak i Parlog


2. Marković Slavoljub iz sekcije Žeželj, stara će se o izborima u sekcijama Žeželj i Crni vrh


3. Ilić Dragan iz sekcije Vodojaža , stara će se o izborima u sekcijama Vodojaža i Trešnjevak

4. Maksić Dragoslav iz sekcije Uglješnica , stara će se o izborima u sekcijama Sobovica i Uglješnica

5. Obradović Miloš iz sekcije Rujevica , stara će se o izborima u sekcijama Rujevica i Kremenac

 

TAČKA 4.

Skupština LU ‘’Šumadija’’ Kragujevac donosi odluku o načinu sprovođenja izbora u LU ‘’Šumadija’’ Kragujevac – materjal u prilogu.

TAČKA 5.
Skupština LU ‘’Šumadija’’ Kragujevac donosi odluku o proglašenju Počasnog i Starosnog člana LU ''Šumadija'',Kragujevac


Sekcija Crni Vrh:
Počasni članovi : Radmilo Davinić, Anđelko Milosavljević
Starosni član: Božidar Stamenković


Sekcija Cerjak :
Počasni članovi : Zoran Radović , Petković Dragan


Sekcija Žeželj:
Počasni članovi : Radosav Milić, Zoran Stevanović
Starosni članovi : Vasilije Kujundžić, Slavoljub Marković


Sekcija Rujevica:
Starosni član : Svetislav Dimitrijević


TAČKA 6.

Predsednik skupštine , Goran Radovanović pohvalio je rad Skupštine, zahvalio se na uspešnoj sardnji  koja je imala veliki doprinos  za uspešan rad Udruženja.Pametno se investiralo ,  potezi koji su povlačeni zadnjih godina  bili su ispravni , najbolji pokazatelj za to je finansijski izveštaj. Verovalo se rukovodstvu koje je Udruženje dovelo na visoki nivo , materjalno i prostorno Udruženje  je ojačano  ,  u Udruženje treaba da dođu ljudi koji će da nastave ovakav rad .      
Skupština je pokrenula inicijativu da se pokrenu  razgovori o potpisivanju povelja o pbratimstvu sa LU ‘’ Bajo Pivljanin ‘’ iz Plužina  .

Radni deo Skupštine završen je  u 17 časova i 5 minuta.

Zapisnik vodila : Ljiljana Gačević    Predsednik Skupštine : Goran Radovanović

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU