Vesti


Stimulacija 1.000,00 dinara za odstrel lisice ili šakala

Na sednici Upravnog odbora Lovačkog Udruženja ’’ Šuamdija’’ , Kragujevac , održanoj dana 27.12.2012. godine , a na osnovu člana 34,  Statuta Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ , Kragujevac  ,Upravni odbor donosi sledeću odluku


O D L U K A


Upravni odbor donosi odluku da se lovcima koji odstrele lisicu ili šakala u lovištu kao predatora u grupnom lovu koji se organizuje od strane LU ’’Šumadija’’ isplaćuje stimulacija  ( dnevnica) u iznosu od 1000,00 , s tim što je grupovođa u obavezi da nakon odstrela ( istog dana po završetku lova ) obavesti stručnu službu koja će preuzeti odgovarajuće mere.


        LU ’’Šumadija’’
        s.r.Zimonjić Milosav

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU