Vesti


U „ŠUMADIJI“ - GRADI SE I RADI KAO NIKADA DO SADA

Zadnjih godina Lovačko udruženje „Šumadija“, radom i aktivnostima, svrstava se u red najorganizovanijih lovačkih organizacija u Srbiji.

Jasno definisanim i uređenim pravilima rada i ponašanja, u skladu sa Statutom i drugim dokumentima, ostvarena je mogućnost da sekcije sa dosta samostalnosti odlučuju o lovištu i izgradnji najvažnijih objekata na svom terenu.

Sve je počelo kada su organi upravljanja odlučili da umesto odrađivanja četiri akcije u lovištu, lovci odrade samo jednu, a preostale tri dnevnice od ukupno tri hiljade dinara, uplate uz članarinu i ulože u izgradnju najpotrebnijih objekata u toj sekciji. Zato je, uz sredstva udruženja i sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva u Republici Srbiji, svaka sekcija veliko gradilište. Gradi se i radi kao nikada do sada.

Pre svega, grade se prihvatilišta, lovačke kuće, putevi, visoke čeke, hranilišta i solišta, adaptiraju stariji objekti, uređuju prostorije u upravi, iznosi hrana i so u lovište i jednom rečju ostvaruje se preporod ovog lovačkog udruženja.

- Posebno je značajno što se svi ovi programi ostvaruju u ovim godinama velikog jubileja lovstva Kragujevca, jer napredak se ostvaruje samo slogom lovaca i pravilnim radom rukovodstva, kada se ovde sa delegatskog prešlo na predsednički sistem i sam predsednik udruženja bira svoj tim za rad, koji daje izvanredne rezultate, nedavno je konstatovao predsednik Skupštine LU „Šumadija“, Goran Radovanović.

U zadnjih pet godina izgrađeno je 10 najmodernijih prihvatilišta za fazansku divljač, pet lovačkih kuća, 55 planskih pokrivenih čeka od kojih 10 toplih, 20 kilometara prosečenih i nasutih puteva, proširena fazanerija u Šumaricama za proizvodnju 60.000 fazanskih pilića i volijere na 3,5 hektara, izgrađena hladnjača i stan za fazaneriste, nabavljena nova vozila, dograđen i opremljen Lovački dom u Šumaricama i puno drugog.

Lovačko udruženje se priprema da dostojanstveno obeleži 130 godina lovstva Kragujevca, 9. septembra 2017. godine.

S. M.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU