Vesti


UPUSTVO ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI

UPUSTVO ZA LOV KRUPNE DIVLJAČI U LU ’’ŠUMADIJA’’ KRAGUJEVAC

 

Lov na srndaća počinje 17.05.2013. i traje do 01.10.2013. godine. Lov će se organizovati u dva termina : petak veče /subota ujutru , subota veče / nedelja ujutru .

Broj lovaca i pratioca je ograničen, u lovu može biti onoliko lovaca i pratioca koliko je predviđeno za odstrel srndaća ( 49 prvog dana  )  , kako se smanjuje broj srndaća predviđen za odstrel tako se smanjuje i broj lovaca i pratioca u lovištu.

Prijavljivanje lovaca za učešće u lovu na srndaća je do utorka do 16 h.Uplata za ulazak u lovište iznosi  500, 00 dinara po izlasku .
Napomena : za termine lova srndaća trebaju dve dozvole. Jedna dozvola uzima se za lov uveče , a druga za lov ujutru .
Uplate za ulazak u lovišete uplaćuju se u četvrtka i petak u  Udruženju.

Lov na srndaća organizovaće  se na osnovu izdate pojedinačne dozvole za lov od strane stručne službe udruženja . Na dozvoli se upisuje : ime lovca ,  datum održavanja lova , lokalitet , mesto okuplanja lovaca, vreme početka i završetka lova , ime stručnog pratioca  i ime koordinatora lova .

Dozvole za lov srndaća neće se izdavati lovcima koji nisu izmirili obaveze prema udruženju po bilo kom osnovu. Stručnog pratioca i koordinatora lova određuje upravnik lovišta .
Svi lovci , učesnici lova na srndaća , dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova . Lov na srndaća dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu ). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost . Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji ,u obavezi su da poseduju dvogled.

Za vreme lova na srndaća dozvoljeno je pucanje na lisicu ili druge štetočine.
Ranjavanje divljači napalaćuje se 50% od vrednosti divljači. Promašaj divljači plaća se 1000,00 dinara uz obaveznu proveru stručnog prtioca i koordinatora lova da li nije došlo do ranjavanja divljči .
Lovi se divlji vepar i prase - nazime uz srndaća.

Stručni pratilac popunjava dozvolu za lov . U nju upisuje : broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno , težinu odstreljenog srndaća ( srndać se meri bez glave , nogu i utrobe ) , da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj ) dostavlja upravniku lovišta najkasnije do subote 8-10 časova.

Koordinatora lova određuje UO na predlog Saveta Sekcije i u svom izveštaju upisuje:
sva događanja u okviru grupe lovaca na toj lokaciji , vreme i broj pucnjeva , težinu odstreljene divljači , kao i ostalo u vezi vremena početka i završetka lova .A iz lova od subota veče/ nedelja jutro popunjena dozvola (izveštaj) dostavlja se upravniku lovišta u ponedeljak od 8- 10 časova  .U koliko je bilo neindefikovanih pucnjeva od strane lovca, svi lovci sa pomenutog terena se isključuju iz daljeg lova.

Trup odstreljene krupne divljači obeleežava se markicom posle izvršenog vađenja unutrašnjih organa tako  što se markica povlači između kostiju podlaktice ili kroz kožu na  trbušnoj duplji na način da se uži deo povlači kroz perforaciju i zateže tako da uklanjanje markice nije moguće bez njenog fizičkog oštećenja.

Trofej odstreljene divljači obeležava se markicom tako da uklanjanje markice nije mogiće bez njenog fizičkog oštećenja.

Markicom se obeležava i plastična kesa sa unutrašnjim organima odstreljene krupne divljači na način da uklanjanje markice nije moguće bez fizičkog oštećenja .

U slučaju da odstreljenu divljač ,trofeje divljči i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljači nije moguće obeležiti markicom ( npr. markice su izgubljene / oštećene usled nestručnog rukovanja ) ,odstreljena divljač ,trofeji divljači i kese sa unutrašnjim organima odstreljene divljči obeležavaju se brojem evidencione markice tako što se taj broj prepisuje iz dozvole za lov na delove plastike ,kartona ili platna koji se čvrsto vezuje za trup ,trofej ili kesu na kojima ostaju do momenta službene  kontrole.

Lov na divlje svinje počinje 01.jula
Pojedinačna dozvola iznosi 300,00 dinara
Odstrelnu taksu plaća učesnik u lovu ( lovac)
Trofej odstreljene divlajči plaća učesnik  u lovu ( lovac)
Primenjuje se cenovnik LU ‘’Šumadija’’

Svi lovci, učesnici lova na divlje svinje, dužni su da poštuju vreme početka i završetka lova ( 20-24 h) . Lov na divlje svinje dozvoljen je samo sa visokih čeka ( zabranjeno je šetanje po lovištu ). Svako nepoštovanje discipline ili rokova imaće za posledicu neizdavanje dozvole za lov i disciplinsku odgovornost . Lovci su dužni da se sa oružjem ponašaju krajnje odgovorno i da se pridržavaju zakona o oružju i municiji ,u obavezi su da poseduju svetlosni uređaj .

Ranjavanje divljači napalčuje se 50% od vrednosti divljači.Promašaj divljači plaća se 1000,00 dinara uz obaveznu proveru stručnog prtioca i koordinatora lova da li nije došlo do ranjavanja divljči .

Stručni pratilac popunjava dozvolu za lov . U nju upisuje : broj lovne karte lovca , broj oružanog lista lovca, svaki pucanj za vreme trajanja lova , šta je odstreljeno ili promašeno , težinu odstreljene divlje svinje ( d. svinja se meri sa glavom u koži bez utrobe ) , da li je došlo do ranjavanja divljači . Popunjenu dozvolu ( izveštaj ) dostavlja upravniku lovišta najkasnije narednog dana posle lova.


Posle završenog lova odstreljenu divljač lovac doprema na fazaneriju .

Napomena : uplatu za odstrel divljači sa trofejom i meso divljači izvršiti odmah nakon dobijanja računa.
Sledeća dozvola se ne može podići ako se ne izmire obaveze po prethodnoj dozvoli.

Tremin prijema odstreljene divlajči na fazaneriji Šumarice:
Petak veče od 20 do 22 h
Subota jutro od 7 do 10 h
Subota veče od 20 do 22h
Nedelja jutro od 7 do 10 h

Maj  2013. godine     

Stručna služba i Komisija za uzgoj i zaštitu

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU