Vesti


UPUTSTVO ZA LETNJI LOV PREPELICA, GUGUTKI I DIVLJIH GOLUBOVA GRIVNAŠA U LU „ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC

Letnji lov na prepelice, gugutke i divlje golubove grivnaše u lovištu Lepenica, LU „Šumadija“ iz Kragujevca, prema kalendaru lova traje od 07.08.2016. do 30.09.2016. godine. Lov na ove vrste sitne divljači se obavlja samo nedeljom, u sledećim terminima:
 

avgust: od 05 do 09

septembar: od 05:30 do 09:30.

 

Lov će se obavljati isključivo sa zbornih mesta:

Sekcija Parlog- -Maršić – Stara kuća i Marino brdo

Sekcija Cerjak

Resnik-Kod duda u Cerju i Nadvožnjak u Lepenici

Jovanovac- kuća Ace Sivke

Novi Milanovac- Umka

Petrovac – kod Centrale

Cvetojevac - Badžine šumarice i Laz

 

Sekcija Rujevica

Drenovac-šljaka put-Pirevo

Rogojevac – kod volijere

 

Sekcija Sobovica

Čumić-Bukvina kuća

Lužnice-staro igralište

Rupčine-na putu za Gornje Jarušice

Gropče - na putu za Gornje Jarušice

 

Sekcija Crni vrh – V. Pčelice- Zmajevac

 

Lovci su dužni da poštuju vreme početka i završetka lova. Lovci su dužni da budu na zbornim mestima 10 minuta pre početka lova, da bi grupovođe mogle da ih upišu na dozvolu za lov za taj dan. Ukoliko lovci ne dođu na vreme na zborno mesto, taj dan ne mogu učestvovati u lovu. Ukoliko ipak učestvuju u lovu, smatraće se da love nelegalno.

Zborno mesto i grupovođe se moraju neprikosnoveno poštovati. Prevozna sredstva lovaca moraju biti na zbornom mestu za sve vreme trajanja lova, a lovci se ne mogu prevoziti u toku lova sa jednog na drugo zborno mesto. Takođe, zabranjeno je da lovci napuštaju lov i grupu pre završetka lova, a da se pre toga ne jave grupovođi i prijave divljač koju su odstrelili. Ukoliko do ovoga dođe, odstreljena divljač će se smatrati nelegalno ulovljenom. Grupovođa treba da izvrši kontrolu vozila pre napuštanja zbornog mesta. Kontrola vozila podrazumeva kontrolu prtljažnika.

Lovi se isključivo grupno, a jedna grupa ne može brojati manje od 3, a više od 20 lovaca.

Lovi se na osnovu izdate Dozvole za lov sitne divljači, koju sa Izveštajem o izvršenom lovu zadužuje grupovođa kod radnika stručne službe udruženja do petka do 15:00.U dozvolu se obavezno upisuju brojevi lovnih karti, koje grupovođa proverava pre svakog lova, datum, vreme i mesto izvođenja lova, a na Izveštaj o lovu i podaci o broju odstreljene divljači po vrstama i lovačkim psima koji su korišćeni u lovu.

Dozvole se neće izdavati i u njih se ne mogu upisati lovci koji nisu izmirili obaveze prema udruženju po bilo kom osnovu, odnosno ne mogu se izdati dozvole za lov grupovođi koji nema markicu za lovnu 2016/17 godinu u članskoj karti i ne mogu učestvovati u lovu lovci koji nemaju markicu za lovnu 2016/17 godinu u članskoj karti.

Lovi se uz upotrebu pasa ptičara, cunjavaca i retrivera, s tim da na grupu do 10 lovaca mora ići barem 1 pas. Svi psi koji učestvuju u lovu moraju biti vakcinisani protiv besnila, imati rodovnike, kao i potvrdu o položenom radnom ispitu, o čemu kontrolu vrši grupovođa.

Lovi se isključivo lovačkim puškama sačmarama, jednocevkama, dvocevkama, ili poluautomatskim sačmarama koje imaju reduciran magacin. Municija koja se koristi mora biti adekvatna uslovima lova, dakle sačma za prepelicu i gugutku mora biti u opsegu između 1,75 mm i 2,2 mm, dok se za golubove grivnaše dozvoljava sačma do 2,5 mm. Krupniju sačmu je zabranjeno koristiti u ovim lovovima, zbog bezbednosti, a kontrolu municije koja se koristi takođe vrši grupovođa!

Obavezna je upotreba markirnih prsluka, kapa, ili traka, za lovce, preporučuje se i za lovačke pse, da bi bili uočljiviji na terenu, takođe radi bezbednosti!

Zabranjena je upotreba lovačkih rančeva u ovom lovu, a za nošenje divljači se preporučuje visak ili mrežica za divljač, ili lovačka torbica.

NAPOMENA: Svi učesnici u lovu su dužni da se pridržavaju zakonskih propisa koji se tiču ponašanja u lovu i naročito rukovanja vatrenim oružjem. Lovci pre i u toku lova ne smeju koristiti alkohol. Lovci na zborno mesto dolaze sa praznim puškama, istu pune po ulasku u lovište, a napuštaju zborno mesto takođe sa praznim puškama. Lovci su dužni da vode računa o drugim učesnicima u lovu, pre, za vreme i neposredno nakon pucanja!

I još jednom, S OBZIROM DA SE RADI O MALIM I BRZIM METAMA, KOJE LETE NEPREDVIDLJEIVO I NAJČEŠĆE NISKO, OBRATITE POSEBNU PAŽNJU PRILIKOM PUCANJA!

USPEŠNU PREDSTOJEĆU LETNJU LOVNU SEZONU SVIM LOVCIMA ŽELI STRUČNA SLUŽBA LU „ŠUMADIJA“, KOMISIJA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I IZLOVLJAVANJE DIVLJAČI LU „ŠUMADIJA“ I STRUČNA SLUŽBA LSCS!

 

DOBAR POGLED!

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU