Vesti


УПУТСТВО ЗА ЛЕТЊИ ЛОВ ПРЕПЕЛИЦА, ГУГУТКИ И ДИВЉИХ ГОЛУБОВА ГРИВНАША У ЛУ „ШУМАДИЈА“-КРАГУЈЕВАЦ

Летњи лов на препелице, гугутке и дивље голубове гривнаше у ловишту Лепеница, ЛУ „Шумадија“ из Крагујевца, према календару лова траје од 04.08.2019. до 30.09.2019. године. Лов на ове врсте ситне дивљачи се обавља само недељом, у следећим терминима:

  • 05 до 09
  • септембар: од 05:30 до 09:30.

Лов ће се обављати искључиво са зборних места:

 

Секција Парлог -Маршић – Бркина кућа

 

Секција Угљешница – Шљивовац-Матин гроб

 

Секција Рујевица

Рогојевац – ракетна станица

Дреновац-Пирево- код шумара

 

Секција Церјак

Нови Милановац- код дома

Нови Милановац – код трешње

Цветојевац – Баџине шумарице

Јовановац-Рајина кућа

Ресник- поље код далековода

 

 

Секција Собовица

Чумић-Буквина кућа

Лужнице-старо игралиште

Горње Јарушице –код металне бандере од скретања за Јарушице 1 км

 

 

Секција Жежељ

Доња Сабанта – Ловачка кућа

 

Ловци су дужни да поштују време почетка и завршетка лова. Ловци су дужни да буду на зборним местима 10 минута пре почетка лова, да би груповође могле да их упишу на дозволу за лов за тај дан. Уколико ловци не дођу на време на зборно место, тај дан не могу учествовати у лову. Уколико ипак учествују у лову, сматраће се да лове нелегално.

 

Зборно место и груповође се морају неприкосновено поштовати. Превозна средства ловаца морају бити на зборном месту за све време трајања лова, а ловци се не могу превозити у току лова са једног на друго зборно место. Такође, забрањено је да ловци напуштају лов и групу пре завршетка лова, а да се пре тога не јаве груповођи и пријаве дивљач коју су одстрелили. Уколико до овога дође, одстрељена дивљач ће се сматрати нелегално уловљеном. Груповођа треба да изврши контролу возила пре напуштања зборног места. Контрола возила подразумева контролу пртљажника.

 

Лови се искључиво групно, а једна група не може бројати мање од 3, а више од 20 ловаца.

 

Лови се на основу издате Дозволе за лов ситне дивљачи, коју са Извештајем о извршеном лову задужује груповођа код радника стручне службе удружења до петка до 15:00.У дозволу се обавезно уписују бројеви ловних карти, које груповођа проверава пре сваког лова, датум, време и место извођења лова, а на Извештај о лову и подаци о броју одстрељене дивљачи по врстама и ловачким псима који су коришћени у лову.

 

Дозволе се неће издавати и у њих се не могу уписати ловци који нису измирили обавезе према удружењу по било ком основу, односно не могу се издати дозволе за лов груповођи који нема маркицу за ловну 2019/20 годину у чланској карти и не могу учествовати у лову ловци који немају маркицу за ловну 2019/20 годину у чланској карти.

 

 Лови се уз употребу паса птичара, цуњаваца и ретривера, с тим да на групу до 10 ловаца мора ићи барем 1 пас. Сви пси који учествују у лову морају бити вакцинисани против беснила, имати родовнике, као и потврду о положеном радном испиту, о чему контролу врши груповођа.

 

Лови се искључиво ловачким пушкама сачмарама, једноцевкама, двоцевкама, или полуаутоматским сачмарама које имају редуциран магацин. Муниција која се користи мора бити адекватна условима лова, дакле сачма за препелицу и гугутку мора бити у опсегу између 1,75 мм и 2,2 мм, док се за голубове гривнаше дозвољава сачма до 2,5 мм. Крупнију сачму је забрањено користити у овим лововима, због безбедности, а Обавезна је употреба маркирних прслука, капа, или трака, за ловце, препоручује се и за ловачке контролу муниције која се користи такође врши груповођа!

 

псе, да би били уочљивији на терену, такође ради безбедности!

 

Забрањена је употреба ловачких ранчева у овом лову, а за ношење дивљачи се препоручује висак или мрежица за дивљач, или ловачка торбица.

 

НАПОМЕНА: Сви учесници у лову су дужни да се придржавају законских прописа који се тичу понашања у лову и нарочито руковања ватреним оружјем. Ловци пре и у току лова не смеју користити алкохол. Ловци на зборно место долазе са празним пушкама, исту пуне по уласку у ловиште, а напуштају зборно место такође са празним пушкама. Ловци су дужни да воде рачуна о другим учесницима у лову, пре, за време и непосредно након пуцања!

И још једном, С ОБЗИРОМ ДА СЕ РАДИ О МАЛИМ И БРЗИМ МЕТАМА, КОЈЕ ЛЕТЕ НЕПРЕДВИДЉЕИВО И НАЈЧЕШЋЕ НИСКО, ОБРАТИТЕ ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ПРИЛИКОМ ПУЦАЊА!

 У ЛОВУ МОГУ УЧЕСТВОВАТИ И ЛОВЦИ ЧЛАНОВИ ДРУГИХ УДРУЖЕЊА УЗ УПЛАТУ ОД 500,00 ДИНАРА.

 

УСПЕШНУ ПРЕДСТОЈЕЋУ ЛЕТЊУ ЛОВНУ СЕЗОНУ СВИМ ЛОВЦИМА ЖЕЛИ СТРУЧНА СЛУЖБА ЛУ „ШУМАДИЈА“, КОМИСИЈА ЗА УЗГОЈ, ЗАШТИТУ И ИЗЛОВЉАВАЊЕ ДИВЉАЧИ ЛУ „ШУМАДИЈА“!

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU