Vesti


UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANjE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2017/2018

Lovna sezona na zeca počinje 15.10.2017. godine i loviće se jedna nedelja (15.10.2017. godine), eventualna razlika do ispunjenа po Godišnjem planu gazdovanja realizovaće se u lovovima prilikom gostovanja pobratimskih udruženja isključivo u organizovanim lovovima cele grupe subotom.

Lovna sezona za fazana počinje 15.10.2017. godine i traje do 17.12.2017. godine (ukupno 10 lovnih dana) odnosno do broja odstrela po Godišnjem planu gazdovanja.

U jednom lovnom danu dozvoljen odstrel je 1 zec i 1 fazanski petao po lovcu, što podrazumeva da lovac u lovnom danu kod sebe može imati samo dozvoljenu količinu divljači a nepoštovanje prethodnog podrazumeva pokretanje disciplinskog postupka i zahteva za nadoknadu štete po cenovniku za bespravan odstrel divljači.

Lovi se samo nedeljom, u vremenu od 08:00 do 14:00 časova osim lova organizovanog za pobratimska udruženja koji se odvijaju po posebno utvrđenom redu.

U lov se polazi isključivo sa zbornih mesta, koja su unapred ustanovljena.

Lovi se na osnovu izdate Dozvole za lov sitne divljači koju preuzima isključivo grupovođa ili njegov zamenik uz koju se zadužuje i Izveštaj o izvršenom lovu, u koji se upisuje odstreljena divljač.

Svaki lovac od dokumentacije mora da poseduje i da nosi sa sobom u lovnom danu odnosno da istu stavi na uvid grupovođi ili licu koje vrši kontrolu,  lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, člansku kartu sa markicom za lovnu 2017/18. godinu, oružani list za oružje koje nosi u lov i obaveznu dokumentaciju vezanu za lovačkog psa, ako se isti koristi u lovu.

Svaki lovac je dužan da se na zbornom mestu gde želi da lovi pojavi 15 minuta pre početka lova (07:45) da bi na vreme bio upisan u dozvolu i legalno lovio tog lovnog dana kao i da se pojavi na kraju lova najkasnije do 14h uz obavezu prijavljivanja odstrela.

Lovac koji ranije napusti lov uz prethodno javljanje grupovođi, ne može da se vrati da lovi ponovo tog lovnog dana.

U lovu na sitnu divljač, zeca i fazana, dozvoljeno je koristiti isključivo puške sa neolučenim cevima i sačmenu municiju predviđenu za lov sitne divljači, odgovarajuću opremu, kao i lovačke pse iz 3., 4., 6., 7., i 8., FCI grupe, koji poseduju urednu dokumentaciju.

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU