Vesti


UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANJE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“-KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2014/2015

Lovačko udruženje „Šumadija“
Svetozara Markovića 17
34000 Kragujevac

 

 

 

UPUTSTVO ZA ORGANIZOVANJE LOVA ZA GRUPOVOĐE U LU „ŠUMADIJA“-KRAGUJEVAC ZA LOVNU 2014/2015

 

Lovna sezona na zeca počinje 19.10.2014. godine i loviće se dve nedelje , 19.10.2104. i 26.10.2104. godine a nakon toga će Upravni odbor doneti odluku o daljem toku lova .

Lovna sezona za fazana počinje 19.10.2014. godine i traje do 21.12.2014. godine (ukupno 10 lovnih dana), odnosno do ispunjenja Plana gazdivanja .

Dozvoljen odstrel je 1 zec i 1 fazanski petao po lovcu, po lovnom danu.

 

Lovi se samo nedeljom, u vremenu od 07:00 do 14:00 časova.

 

U lov se polazi isključivo sa zbornih mesta, koja su unapred ustanovljena.

 

Lovi se na osnovu izdate Dozvole za lov sitne divljači, uz koju se zadužuje i Izveštaj o izvršenom lovu, u koji se upisuje odstreljena divljač.

Svaki lovac od dokumentacije mora da poseduje lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, člansku kartu sa markicom za lovnu 2014/15. godinu, oružani list za oružje koje nosi u lov i obaveznu dokumentaciju vezanu za lovačkog psa, ako se isti koristi u lovu.

 

Svaki lovac je dužan da se na zbornom mestu gde želi da lovi pojavi 15 minuta pre početka lova (06:45) da bi na vreme bio upisan u dozvolu i legalno lovio taj lovni dan kao i da se pojavi na kraju lova najkasnije do 14h uz obavezu prijavljivanja odstrela.

 

U lovu na sitnu divljač, zeca i fazana, dozvoljeno je koristiti isključivo puške sa neolučenim cevima i sačmenu municiju, odgovarajuću opremu, kao i lovačke pse iz 3., 4., 6., 7., i 8., FCI grupe, koji poseduju urednu dokumentaciju.

U lovu na fazana (lovni dani kada se lovi samo fazan) je zabranjeno koristiti pse iz 6. FCI grupe-goniče, kao i nositi ranac.

 

Dužnosti grupovođa i zamenika grupovođe:

 

Grupovođa i zamenik grupovođe je predložen od strane Saveta sekcije i imenovani u skladu sa Zakonom i Aktom korisnika lovišta

Grupovođa je obavezan da dozvolu za lov sitne divljači preuzme u lovačkom udruženju zaključno sa petkom tekuće sedmice do 15:00 časova. U slučaju da ne dođe do preuzimanja dozvole za lov, a da grupovođa i zamenik grupovođe nisu o nemogućnosti da preuzmu dozvolu obavestili korisnika lovišta, tog lovnog dana na konkretnom zbornom mestu neće biti organizovan lov, a grupovođa i zamenik će snositi disciplinsku odgovornost.

Grupovođa je dužan da se pojavi na zbornom mestu najmanje 15 minuta pre početka lova (najkasnije 06:45) da bi u Dozvolu za lov uneo sve lovce koji se pojave na zbornom mestu do početka lova.

Grupovođa je dužan da upozna lovce sa vrstom divljači koja se lovi, načinom lova, vremenom završetka lova i merama sigurnosti kojih lovci moraju da se pridržavaju.

Grupovođa je dužan da vodi računa o veličini grupe, odnosno da na dozvolu ne može upisati manje od 3, a više od 20 lovaca.

Grupovođa je dužan da proveri ispravnost dokumentacije lovca, i to: lovne karte,članske karte za lovnu 2014/15.godinu,oružanog lista i dokumenata za pse, koji se koristi u lovu, kao i oružja i opreme za lov.

Grupovođa je dužan da vodi računa o broju pasa koji se koriste u lovu, odnosno da na grupu do 10 lovaca uvek mora biti korišćen najmanje jedan pas.

Grupovođa je dužan da vodi računa o tome da svaki lovac bude adekvatno označen u lovu, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu ,pratećim Pravilnicima i Aktima korisnika lovišta

U toku lova grupovođa koordinira lov grupe, odnosno vodi računa o načinu i brzini kretanja lovaca kroz lovište, u cilju pravilnog izlova divljači i bezbednosti u lovu.

 

Po završetku lova, grupa lovaca, odnosno lovac mora da se vrati na zborno mesto i da prijavi odstreljenu divljač.

 

Grupovođa je dužan da po završetku lova na zbornom mestu prikupi sve potrebne podatke za unošenje u Izveštaj o izvršenom lovu.

Grupovođa je dužan da na pravilan način popuni Izveštaj o izvršenom lovu, kao i odgovarajuću Propratnicu za odstreljenu divljač i njene delove za svu divljač koja se sa zbornog mesta iznosi.

 

Grupovođa za sve eventualne nastale probleme može da se obrati stručnoj službi udruženja na brojeve:

 

Upravnik Siniša Nedeljković 065/204-0909

Lovočuvar Zoran Simović 065/204-0907

Lovočuvar Milinko Nikolić 065/204-0908

 

Svim lovcima uspešnu lovnu sezonu želi stručna služba LU „Šumadija“!

 

DOBAR POGLED!

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU