Vesti


VIDEO-NADZOR U LOVIŠTU "LEPENICA"

          U lovištu "Lepenica", lovačkog udruženja Šumadija iz Kragujevca, uspostavljen je video nadzor, na svim lokacijama koje su od strateškog značaja za uzgoj i zaštitu prvenstveno krupne divljači.

          Video nadzor je uspostavljen postavljanjem specijalnih video kamera osetljivih na pokret na sva mesta gde prolazi, hrani se i zadržava krupna divljač, prvenstveno divlje svinje, sa ciljem da se što bolje proceni kvalitet i kvantitet populacije, proveri količina hrane na hranilištima, brojnost predatora, ali i spreči pojava nedozvoljenih vidova lova, odnosno, da se u najvećoj meri pomogne obavljanju stručnih i lovočuvarskih poslova u lovištu "Lepenica".

          Video kamere u realnom vremenu, danonoćno, šalju MMS poruke upravi i radnicima stručne službe LU "Šumadija", tako da se na vreme može reagovati ako dođe do nekih nepredviđenih situacija. One vrše ulogu monitoringa divljači, čuvara divljači i njenih staništa, ali imaju i preventivnu ulogu, da spreče i obeshrabre svakog ko pokuša da uznemiri ili na nedozvoljen način lovi divljač.

          Postavljene kamere su ovih dana prezaposlene, jer je u ovom bogatom šumadijskom lovištu veliki broj grla krupne divljači dočekao novu lovnu godinu. A kvalitet i kvantitet pomenute divljači se najbolje može videti na fotografijama sa hranilišta lovačke sekcije "Trešnjevak", LU "Šumadija". Uživajte!

 

Video nadzor u lovištu  Video nadzor u lovištu Video nadzor u lovištu  Video nadzor u lovištu

Vest je objavljena na sajt Lovačkog svazea Centralne Srbij, na adresi www.lovackisavez.rs

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU