Vesti


ZAKLJUČCI SKUPŠTINE 22.01.2013.godine

            U skladu sa članom 11.Statuta Lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ Kragujevac, Skupština lovačkog udruženja ’’Šumadija’’ Kragujevac, na sednici održanoj 22.01.2013.godine u Kragujevcu, donela je :

 

Zaključke

 

  • U vezi šteta nastalih na fazaneriji , formirati delegaciju i u kontaktu sa čelnicima grada pokušati da se spor reši bez sudskog spora.

 

  • Svaka delatnost na fazaneriji koja je suprotna odluci skupštine mora prvo dobiti saglasnost skupštine.

 

  • Novac od članarine predviđen za nabavku fazanske divljači (1.000 000,00 dinara) isključivo koristiti za unošenje u lovište (bez komercijalnog lova).

 

  • Od članarine 1000 dinara po lovcu opredeljeno za izgradnju i održavanje lovno-tehničkih objekata i tim sredstvima će raspolagati sekcije po urađenom planu.

 

                                                                       PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                             Goran Radovanović  

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU