Vesti


Записник са састанка Шумадијске лиге

Ловачки савез Централне СрбијеСастанак Шумадијске лиге у Крагујевцу 11.05.2018. године
Глинени голубови трап
Шумадијска лига
Комесар лиге
13.05.2018. године
К р а г у ј е в а ц

 

 

 

 

ЛОВАЧКИМ УДРУЖЕЊИМА: С В И М А

ЧЛАНОВИМА ШУМАДИЈСКЕ ЛИГЕ

 

З А П И С Н И К

Са састанка ''Шумадијске лиге'' одржаног у Крагујевцу дана 11.05.2018. године, са почетком у 18,00 часова са следећим:

 

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М:

 

  • Одређивање календара такмичења за 2018. годину
  • Актуелна проблематика у лиги
  • Разно

 

Састанку су присуствовали чланових следећих ЛУ: Шумадија – Крагујевац, Карађорђе – Топола, Краљево – Краљево, Раде Јоксић – Јежевица, Радиша Поштић – Мрчајевци, Драгачево – Гуча, Трстеник – Трстеник и Бранко Ђоновић – Ариље.

 

1.) У оквиру прве тачке дневног реда одређен је календар такмичења за 2018. годину и то:

 

  • Дана 03.06.2018. године оджаће се прво коло у Јежевици. Домаћин је Л.У. ''Раде Јоксић'' из Јежевице.
  • Дана 10.06.2018. године оджаће се друго коло у Мрчајевцима. Домаћин је Л.У. ''Радиша Поштић'' из Мрчајеваца.
  • Дана 17.06.2018. године оджаће се треће коло у Краљеву. Домаћин је Л.У. ''КРАЉЕВО'' из Краљева.
  • Дана 24.06.2018. године оджаће се четврто коло у Тополи. Домаћин је Л.У. ''КАРАЂОРЂЕ'' из Тополе.
  • Дана 12.08.2018. године оджаће се пето коло у Ариљу. Домаћин је Л.У. ''Бранко Ђоновић'' из Ариља и ЛУ ''Трстеник'' из Трстеника.
  • Дана 26.08.2018. године оджаће се шесто коло у Крагујевцу. Домаћин је Л.У. ''ШУМАДИЈА'' из Крагујевца на стрелишту Вињишта.

Обавештавате се ради знања.

Комесар Шумадијске лиге:

Максимовић Зоран с.р.

К р а г у ј е в а ц

 

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU