Vesti


Одлука о зборним местима за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
Број:528
Датум: 27. 07. 2021. године
К Р А Г У Ј Е В А Ц

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 662 од 14. 12. 2017. године, на седници одржаној дана 27. 07. 2021. године, донео је

 

 

 

О Д Л У К У

 

о зборним местима за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша

 

Зборна места за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша су:

Секција Парлог- Маршић

Марино брдо

Јовицина кућа

 

 

Секција Угљешница - Шљивовац

Матин гроб

Грујина њива

 

 

Секција Рујевица

Рогојевац

Ацина трла

Бели камен

 

Дреновац

Код шумара

Андрина чека

 

Кутлово

Равна

Река

 

Мале Пчелице

Код Храста

Код Бунара

 

Секција Кременац

Драгобраћа

Стеванова викендица

Адамова крушка

 

 

Секција Церјак

Ресник

Раскрсница код далековода

 

Јовановац

Штрудлино шумче

 

Цветојевац

Баџине шумарице

 

Нови Милановац

Попова шума

Игралиште

 

Секција Собовица

Чумић

Буквина кућа

 

Лужнице

Старо игралиште

 

Горње Јарушице

Рупчине – Пут за Г.Јарушице

 

Секција Жежељ- Доња Сабанта

Липарски пут

Ловачка кућа

 

                                                                                  ПРЕСЕДНИК,

 

                                                                             _________________

                                                                              Љубиша Ивановић

 

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU