Vesti


Календар такмичења "Шумадијске лиге" 2020. године

Изборно гађање глинених голубова

З А П И С Н И К

Са састанка ''Шумадијске лиге'' одржаног у Блазнави  дана 24.05.2020. године, са почетком у 18,00 часова са следећим:

Д Н Е В Н И М    Р Е Д О М:

 

  1. Одређивање календара такмичења за 2020. годину
  2. Актуелна проблематика у лиги
  3. Разно

Састанку су присуствовали чланових следећих ЛУ: Шумадија – Крагујевац, Карађорђе – Топола, Краљево – Краљево, Раде Јоксић – Јежевица, Радиша Поштић – Мрчајевци, Чачак – Чачак, Бранко Ђоновић – Ариље, Сребрница – Страгари и Градиште – Рача.

 

     1.) У оквиру прве тачке дневног реда одређен је календар такмичења за 2020. годину и то:

  • Дана 14.06.2020. године оджаће се прво коло у Тополи. Домаћин је Л.У. ''КАРАЂОРЂЕ'' из Тополе на стрелишту у Овсишту.
  • Дана 05.07.2020. године оджаће се друго коло у Блазнави. Коло је самофинансирајуће.
  • Дана 26.07.2020. године оджаће се треће коло у Чачку. Домаћин је Л.У. ''Бранко Ђоновић'' из Ариља и ЛУ ''Чачак'' из Чачка.
  • Дана 09.08.2020. године оджаће се четврто коло у Страгарима. Домаћин је Л.У. ''Сребрница'' из Страгара.
  • Дана 16.08.2020. године оджаће се пето коло у Мрчајевцима. Домаћин је Л.У. ''Радиша Поштић'' из Мрчајеваца.
  • Дана 30.08.2020. године оджаће се шесто коло у Крагујевцу. Домаћин је Л.У. ''ШУМАДИЈА'' из Крагујевца на стрелишту Вињишта.

 

Обавештавате се ради знања.

 

Комесар Шумадијске лиге:
Максимовић Зоран с.р.
К р а г у ј е в а ц

 

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU