Vesti


Одлука о зборним местима за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
''ШУМАДИЈА'' КРАГУЈЕВАЦ

УПРАВНИ ОДБОР
Број:476

Датум: 10. 08. 2022. године

К Р А Г У Ј Е В А Ц

Управни одбор, на основу члана 34. Статута Ловачког удружења ''Шумадија'' број 895/1 од 28. децембра 2021. године, на седници одржаној дана 10. 08. 2022. године, донео је

 

О Д Л У К У

о зборним местима за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша

Зборна места за лов препелица, гугутки и дивљих голубова гривнаша су:

Секција Угљешница - Шљивовац

Матин гроб

Секција Рујевица

Рогојевац

Ацина трла

Кутлово

Код извора

Дреновац

Код шумара –Ђоковић пут

Драча

Код гасовода

Мале Пчелице

Код бунара

Секција Кременац

Драгобраћа

Стеванова викендица

Секција Церјак

Ресник

Пут испод гробља

Јовановац

Аце Сивке кућа

Петровац

Радивојевић трла

Цветојевац

Баџине шумарице

Нови Милановац

Попова шума

Игралиште

Хумка

Секција Жежељ-Доња Сабанта

Липарски пут

Секција Собовица

Чумић

Буквина кућа

Лужнице

Старо игралиште

Горње Јарушице

Рупчине – Пут за Г.Јарушице

Опорница

Код моста

Десимировац

Река запис

Секција Парлог- Маршић

Код Бркине куће

 

ПРЕСЕДНИК,

_________________

Љубиша Ивановић





<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU