KOMERCIJALNI LOV


DOBRI USLOVI ZA KOMERCIJANI LOV

Kragujevac i ova okolina, zahvaljujući dobrim saobraćajnicama, prirodnim uslovima i raznovrsnosti divljači, pogodni su za organizovanje turističkih i komercijalnih lovova. Ove pogodnosti nisu najbolje iskorišćene, te Stručna služba i Komisija za komercijalni lov, sa turističkim agencijama ovom pitanju posvećuju posebnu pažnju.


Komercijalni lov

Prema želji gostujućih lovaca, ovde se može organizovati i lov na divlje svinje i srneću divljač. Posebno su atraktivni lovovi na prepelice, kojih u sezoni, zaista,ima dovoljno. Love se i fazani. Pogodnost je što Lovačko udruženje “Šumadija”, ima svoju Fazaneriju, i fazane može pustati i pred sam lov, kao što je slučaj u Kormanskom polju.

Svi komercijalni lovovi organizuju se prema lovnom kalendaru Minstarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i cenovniku Lovačkog saveza Srbije.
U okviru Lovačkog udruženja, uz Fazaneriju u Šumaricama, izgrađena je porva faza Lovačkog doma, u okviru koje je izgrađeno i lepo uređeno četiri sobe za smeštaj i prenoćište gostiju, što predstavlja značajan podsticaj razvoju lovnog turizma.

 

Potencijali za razvoj lovnog turizma:

- Trofejni odstrel srndaća (15.04.-30.09.)
- Selektivni odstrel srna (01.09.-31.01.)
- Odstrel divljih svinja (15.04.-28.02.)
- Odstrel fazana iz prirode (01.10.-31.01.)
- Odstrel zečeva (15.10.-31.12.)
- Odstrel fazana iz fazanerije na poligonima za odstrel (01.01.-31.12.)
- Prodaja "mirisa divljači" za obuku pasa (01.01.-31.12.)

 

CENOVNIK 2017./18.GODINA

 

 

EUR

EUR

do

69.99 CIC

100,0

-

70,00 CIC

79,99 CIC

150,0

-

80,00 CIC

89,99 CIC

200,0

+ 10,00/1CIC

90,00CIC

104,99 CIC

300,0

+15,00/1CIC

105,00CIC

114,99 CIC

525,0

+20,00/1CIC

115,00CIC

129,99 CIC

825,0

+25,00/1CIC

130,00 CIC

149,99 CIC

1.200,0

+30,00/1CIC

Odstrel srne

 

60,00

 

Odstrel laneta

 

40,00

 

Cena mesa srndaća merenog bez glave , utrobe i nogu iznosi 4E/KG

CENE USLUGA U LOVU- PO DOGOVORU

STRUČNI PRATILAC 20 EURA ; ORGANIZACIJA LOVA 25 EURA

ZA ČLANOVE UDRUŽENJA ŠUMADIJA ODOBRAVA SE POPUST NA CENE U KOMERCIJALNOM LOVU OD 30%

CENE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

 

 

RSD

RSD

do

69,99 CIC

3600,00

-

70,00CIC

79,99 CIC

5400,00

-

80,00CIC

89,99 CIC

7200,00

360,00/1CIC

90,00CIC

104,99 CIC

10800,00

540,00/1CIC

105,00CIC

114,99 CIC

18900,00

720,00/1CIC

115,00 CIC

129,99 CIC

29700,00

900,00/1CIC

130,00CIC

149,99 CIC

43200,00

1080,00/1CIC

Odstrel srne

 

2160,00

-

Odsrel laneta

 

1440,00

-

Cena mesa srndaća merenog bez glave, utrobe i nogu iznosi 144,00rsd/kg

Ranjavanje krupne divljači naplaćuje se : trofejna divljač 50% vrednosti trofeja na osnovu procene stručnog lica ( stručnog pratioca) , a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja; dok se ranjena divljač bez trofeja naplaćuje 100%.

Za redovne članove Udruženja ne naplaćuje se stručni pratilac i organizacija lova.

-PDV na cenu trofeja iznosi 20%, a na cenu mesa 10%

 

CENE ODSTRELA SA TROFEJOM DIVLJA

SVINJA

 

 

EURA

EURA/CIC

 

DO 79,99 CIC

100,00

+ 0,0/1CIC

OD 80,00CIC

DO 89,99 CIC

120,00

+ 0,0/1CIC

OD 90,00 CIC

DO 99,99 CIC

200,00

+ 0,0/1CIC

OD 100,00 CIC

DO 109,99 CIC

300,00

+ 10,0/CIC

OD 110,00 CIC

DO 114,99 CIC

400,00

+ 20,0/CIC

OD 115,00 CIC

DO 119,00 CIC

500,00

+ 30,0/CIC

OD 120,00 CIC

DO 129,99 CIC

650,00

+ 40,0/CIC

 

Cena mesa 2 Eura/kg

CENE ZA ČLANOVE UDRUŽENJA

 

 

 

RSD

RSD/CIC

 

DO 79,99 CIC

3600,00

-

OD 80,00 CIC

DO 89,99 CIC

4320,00

-

OD 90,00 CIC

DO 99,99 CIC

7200,00

-

OD 100,00 CIC

DO 109,99 CIC

10800,00

360,0/1 CIC

OD 110,00 CIC

DO 114,99 CIC

14400,00

720,0/1 CIC

OD 115,00 CIC

DO 119,99 CIC

18000,00

1080,0/1 CIC

OD 120,00 CIC

DO 129,99 CIC

23400,00

1440,0/1 CIC

Odstrel krmače preko 60kg

 

 

 

2160,00

 

Odstrel prase i nazime do 59,99kg

 

 

 

1440,00

 

 

Ranjavanjekrupne divljači naplaćuje se : trofejna divljač 50% vrednost trofeja na osnovu procene stručnog lica (stručnog pratioca), a ako se ranjena divljač pronađe lovac plaća razliku do pune cene vrednosti trofeja; dok se ranjena divljač bez trofeja naplaćuje 100%

 

Cena mesa 72,00 rsd/kg

-PDV na cenu trofeja iznosi 20%, a na cenu mesa 10%

-Iskazane cene u tabeli za članove udruženja su cene koje će biti fakturisane u iznosima koji su iskazani u tabeli.

L.U.“ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC

 

CENE ODSTRELA SITNE DIVLJAČI

 

Vrsta divljači

 

Zec

33,00 EURA

Fazan

11,00EURA

Prepelica,grlica, gugutka

2,5EURA

Divlja patka gluvara,zviždara,kržu.

10,00EURA

Divlji golubgrivnaš

6EURA

Vuk

100EURA

Šakal

30EURA

Lisica

20EURA

Divlja mačka

20EURA

Jazavac

20EURA

Kuna belica,kuna zlatica

10EURA

Jastreb kokošar

5EURA

Siva vrana,svraka, sojka,gačac

2,5EURA

 

CENE USLUGA U LOVU

 

Vrsta usluge

Jedinica mere

Cena po jed.mere

Organizacija lova

Jedan izlazak

25EURA

Organizacija lova sitna divljač

Lovni dan

15EURA

Stručni pratilac

Jedan izlazak

20EURA

Prevodilac

Lovni dan

30EURA

Korišćenje lovačkog psa

Lovni dan

15EURA

Korišćenje ter.vozila

 

40EURA

 

 

 

 

L.U.“ ŠUMADIJA“ KRAGUJEVAC