Vizija


Lovstvo Kragujevca u 2012. godini

PRED NOVIM ZADACIMA

Predsednik Milosav ZimonjićDuga tradicija organizovanog lovstva na području Kragujevca, od davne 1887. godine, do danas, predstavlja period stalnih izazova i novih pregnuća koji zajedničkim merama vlasti, nadležnih državnih organa i svih lovaca Lovačkog udruženja “Šumadija”, doprinose novom usponu lovstva na ovim prostorima.
Odvajkada, vredni lovci Šumadije, prednjačili su u mnogim akcijama i predstavljali primer kako ovde u kolevci lovstva, mogu da se snaže putevi sveukupnog razvoja. Bilo je i poteškoća, nesnalaženja, oprečnih mišljenja, nuđenja prestiža i neostvarljivih ciljeva, ali uvek su lovci ovde prepoznavali dobro od lošeg.
Zato, i danas, naši lovci, posle izbora, i na početku nove 2012. godine, s pravom i velikom odgovornošću mogu utvrđivati nove zadatke, a novoizabrano rukovostvo u dogovoru sa “bazom”, spremno ostvarivati dogovorene razvojne programe i obaveze. A, osnovni postulat je, da sve utvrđene mere doprinose daljem razvoju lova i lovstva.
Ponuđeni razvojni koncept to i stavlja u prvi plan. U tome očekuje se i velika aktivnost pored Upravnog odbora, Skupštine i saveta lovačkih sekcija, koje predstavljaju osnovnu polugu lovačkog organizovanja.

Zato, su i najpreči zadaci:

- dalje konsolidovanje rada Udruženja;
- jačanje uloge saveta sekcija
- zaštita divljači i lovišta;
- unošenje više divljači u lovište;
- povećanje proizvodnje fazanske divljači;
- izgradnja lovno-tehničkih objekata;
- veća organizacija komercijalnog lova;
- šira saradnja sa lovačkim udruženjima centralne Srbije;
- jačanje uloge Lovačkog saveza Centralne Srbije;
- saradnja sa Lovačkom komorom;
- sprovođenje Zakona o divljači i lovstvu;
- donošenje potrebnih pravilnika;
- korišćenje nauke u lovištu;
- suzbijanje krivolova i nedozvoljenog ponašanja lovaca u lovištu;
- veći prijem pripravnika;
- organizacija predavanja po školama o lovstvu kao zaštitarskom pokretu;
- organizovanje lovačkih akcija i manifestacija;
- šira saradnja sa pobratimskim udruženjima;
- rešenje statusa Fazanerije u dogovoru sa lokalnom samoupravom;
- i druga pitanja od značaja za dalje unapređenje rada Lovačkog udruženja “Šumadija”.

Izvršenje svih ovih zadataka doprineće daljem razvoju lova i lovstva na ovom području. To su sadašnji ciljevi rada i aktivnosti. Ustvari, to su najpreči zadaci.

Milosav Zimonjić
predsednik Upravnog odbora

“LOVAC” – Bilten Lovačkog udruženja “Šumadija”
Godina VII, Broj 12
Januar 2012.