O nama


Lovačko udruženje "Šumadija" gazduje lovištem "Lepenica" ukupne površine 66.948 ha, od čega lovna površina obuhvata 50.000 ha.

Najmanja nadmorska visina iznosi 190 m dok je najveća nadmorska visina 895 m.

Lovačko udruženje ima preko 1200 članova.

Vrsta:  Brojnost:  Godišnji odstrel: 
Srneća divljač  1.338 114 (57-м; 57-ž) 
Divlja svinja 100 44 (22-м; 22-ž) 
Zec 3.246 660
Fazan 4.926 3.128
Poljska jarebica 1.412 0
Prepelica 1.500 500
Grlica 1.500 500
Gugutka 500 100
Golub grivnaš 400 100
Divlje patke 600 200
Divlje guske 20 0
Vuk 2 0
Šakal 50 30
Lisica 300 100


Stručna služba:

- 1 radnik sa V stepenom SS
- 2 lovočuvara sa IV stepenom SS
- 2 administrativna radnika
- 2 radnika na fazaneriji

LOVNO – TEHNIČKI OBJEKTI

Lovačko udruženje “Šumadija”, tokom proteklih decenija bilo je veliko gradilište, jer su lovci u svojim sredinama gradili lovačke domove i lovno – tehničke objekte.

Lovište "Lepenica" ima u funkciji sledeće lovne objekte:

- 94 stabilne čeke,
- 80 čeka na drvetu,
- 140 hranilišta za krupnu divljač,Lovačka čeka
- 323 solišta 
- 10 pojilišta, obzirom da je ovo područje bogato vodom,
- 832 hranilišta za sitnu divljač,
- 30 prihvatilišta za fazane površine 1,4 ha,
- fazaneriju "Rogot" površine 1 ha,
- fazaneriju "Šumarice" površine 0,8 ha,
- lovačku kuću površine 300 m²
- lovački dom korisne povšine 200 m².

Svaki lovac je u obavezi da održava čeke i hranilišta i da gradi nove. O tome posebnu brigu i evidenciju vodi Stručna služba. Cilj je da se čitavo lovište pokrije ovim objektima i da se pred zimski period unese što više hrane i soli. Godišnje se, u ovo lovište, unose oko pet tona hrane i četiri tone soli.

U Lovačkom udruženju “Šumadija” izgrađeno je desetak lovačkih kuća i domova, koji predstavljaju značajno mesto okupljanja lovaca i ljubitelja lova i prirode. Među njima su lovački domovi, u: Trešnjevaku, Desimirovcu, Rogojevcu, Novom Milanovcu i Ilićevu. U toku je izgradnja u Gornjoj Sabanti i Grošnici.
Izgrađen je i savremeni Dom prijateljstva lovaca Srbije i Rumunije, u Lužnicama, koji sa edukativnom salom, salonom i sobama za prenoćište, i parnim grejanjem, predstavlja značajno mesto boravka gostiju i prijatelja lovstva u ovom kraju.

NOVI OBJEKAT ZA OBRADU MESA DIVLJAČI

Objekat za obradu mesa divljači u KragujevcuU Šumaricama je 2012.godine izgrađen savremeni objekat za obradu i smeštaj mesa od divljači, čime su ispunjeni i zakonski propisi u ovoj oblasti. Posebno, u njegovoj izgradnji angažovali su se predstavnici Stručne službe kao i lovački neimari Lovačkog udruženja „Šumadija“.
- Izgradnjom ovog objekta u neposrednoj blizini Fazanerije, praktično zaokružavamo ciklus proizvodnje, naseljavanja i odstrela fazanske divljači, kaže Milosav Zimonjić, predsednik LU „Šumadija“. Zato, očekujemo da u naše lovište pored naših lovaca dođu i strani lovci, kako bi dopunili kasu udruženja.
 

SAVREMENA FAZANERIJA

Fazanerija ŠumariceDuga je tradicija fazanske proizvodnje u Kragujevcu. Već, više decenija, pod različitim uslovima, od razleženih domaćih koka, preko veštačkih, pa sve do prvih manjih a danas savremenih inkubatora, proizvodi se fazanska divljač u ovom udruženju.

Kragujevačka fazanerija u Šumaricama, ubraja se u najopremljenije u Srbiji. Savremena inkubatorska stanica, čiji je kapacitet 30.000 fazanskih jaja, sa dobrim valjaonicima i podnim grejanjem, omogućuje kvalitetan uzgoj ove vrste divljači.

Oko proizvodnog dela nalaze se prostrane volijere (prihvatilišta) za uzgoj fazana i čuvanje matičnog jata. One se prostiru na skoro četiri hektara, u koje se unose proizvedeni fazani različitih uzrasta. O fazanskoj proizvodnji i uzgoju posebnu brigu vode fazaneristi, tokom čitave godine.

Godišnje, zavisno od plana gazdovanja, u ovo lovište unese se oko 3.000 fazanske divljači, mada u desetak sela postoje izgrađena prihvatilišta u koja se unose mladi fazančići kako bi se prilagodili na prirodne uslove. O njima brigu vode mesni lovci i fazančići se,najčešće, posle mesec dana pustaju se u lovište.